3DEXPERIENCE – DELMIA Prismatic Machining

7 maja 2018

Kluczowym procesem w cyklu życia produktu jest wytwarzanie. Umiejętne przeniesienie wirtualnego modelu na obiekt fizyczny pozwala spełnić oczekiwania odbiorców oraz gwarantuje długi okres użytkowania. Narzędzia z grupy DELMIA należące do platformy 3DEXPERIENCE pozwalają symulować szeroki pakiet technik wytwarzania od obróbki ubytkowej, przez druk 3D po wykorzystanie robotów.

Prismatic Machining umożliwia zdefiniowanie 2,5-osiowych operacji frezowania, które pozwalają na szybką obróbkę pryzmatycznych części. Rola NC Prismatic Programmer dostępna jest na platformie w postaci rozwiązania oncloud jak i on premise. Cykl planowania powierzchni Facing jest realizowany narzędziem, zazwyczaj głowicą frezarską ustawionym prostopadle do obrabianej powierzchni. Materiał może być usuwany w jednym przejściu lub większej ich liczbie, zarówno w kierunku osi narzędzia, jak i promienia narzędzia. Cykl frezowania pryzm Prismatic Milling Machining może być użyty dla części zawierających jedną lub więcej kieszeni. Cykl ten pozwala w trakcie określania geometrii ustawianie automatycznego wykrywania płaskich obszarów obrabianych części, oraz ustawianie indywidualnej wartości pozostawionego naddatku w obrabianym elemencie. Sekcje Top oraz Bottom mogą służyć do dodatkowego filtrowania obszarów generowania ścieżki narzędzia.

https://www.youtube.com/watch?v=XPL4TXgtyrs&feature=youtu.be