3DEXPERIENCE – Product Manager

9 października 2018

Wraz z popularyzacja idei Industry 4.0 rola menadżera produktu jest coraz bardziej doceniania we wszystkich gałęziach przemysłu. Komputeryzacja procesów wytwórczych, praca na wirtualnych fabrykach stworzonych w oparciu o inteligentne sieci przepływu informacji wymuszają wprowadzanie nowych zadań dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktu. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

  • Gromadzenie i zarządzanie informacjami o wymaganiach klientów
  • Tworzenie personalizowanych konfiguracji produktów
  • Rozwijanie i wdrażanie strategii produktu
  • Definiowanie portfolio produktów
  • Minimalizacja kosztów wynikających ze wzrostu złożoności produktu
  • Weryfikacja reguł technicznych oraz marketingowych dla wskazanych rynków

Wszystkie te możliwości zostały zawarte w pakiecie narzędzi ENOVIA – Product Manager, dostępnej na platformie 3DEXPERIENCE. Intuicyjny interfejs oraz szybki dostęp do najważniejszych informacji z dowolnego obszaru cyklu życia produktu,  pozwalają skrócić czas wprowadzenia zmian do wybranej konfiguracji, maksymalizując jednocześnie zyski.

https://www.youtube.com/watch?v=MfiYhBYEWgc