3DEXPERIENCE – SIMULIA Additive Manufacturing Researcher

29 maja 2018

Druk 3D jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Wytwarzanie przyrostowe posiada wiele zalet w stosunku do innych technik, jak np. prostota wytwarzania części o dużym skomplikowaniu geometrycznym. Według rynkowych prognoz, w 2020 roku wartość rynku wytwarzania addycyjnego może globalnie osiągnąć poziom 22 mld $. Branże, które najszybciej adoptują te rozwiązania to motoryzacja, lotnictwo oraz sprzęt medyczny. Ponad 60% modeli wykonanych za pomocą druku 3D to prototypy, części funkcjonalne to blisko 35%, a pozostała część wyrobów służy przede wszystkim do wspomagania produkcji i utrzymania ruch.

Wraz ze wzrostem inwestycji, podejmowanych przez przedsiębiorstwa, wzrastają oczekiwania i pojawia się konieczność lepszej kontroli procesu wytwarzania. Rola Additive Manufacturing Reseracher, należąca do grupy narzędzi SIMULIA na platformie 3DEXPERINECEpozwala w szczegółowy sposób analizować złożone procesy fizyczne w trakcie druku 3D. Wykorzystanie automatycznej biblioteki najpopularniejszych w przemyśle ustawień oraz wielopoziomowa symulacja, pozwalają zredukować napięcie szczątkowe oraz odchylenia geometryczne w gotowym elemencie.

https://www.youtube.com/watch?v=g4GDXiR__UM