CATIA 3DEXPERIENCE – DRAFT ANALYSIS

12 lutego 2019

CATIA 3DEXPERIENCE oferuje funkcjonalność, która pozwala wyznaczyć lub zweryfikować nie tylko kierunek rozformowania wyprasek czy odkuwek. Dzięki analizie pochyleń (Draft Analysis) możliwe jest również sprawdzenie montażu komponentów. Narzędzie to wyświetla obszary, które utrudniają lub uniemożliwiają montaż czy rozformowanie. Pozwala to już na etapie powstawania modelu wirtualnego uniknąć błędów technologicznych.

Standardowo analiza jest prowadzona zgodnie z kierunkiem Z. Kierunek ten można zmienić ustalając orientację Robot’a (układ współrzędnych nazywany w CATIA V5 kompasem) – swobodnie lub określając dokładnie przesunięcia oraz kąty obrotu w każdej osi. Innym (intuicyjnym i dokładnym) sposobem na ustalenie kierunku odformowania jest upuszczenie Robot’a na linii lub płaszczyźnie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego FILMU, w którym na prostym przykładzie przedstawiono możliwości narzędzia Draft Analysis.