CATIA V5 – Delete Useless Elements

27 września 2018

W modelowaniu, w większości przypadków, zależy nam na otrzymaniu bryły. Jest to najbardziej kompletny opis potencjalnego produktu. Podczas budowy może zmienić się bardzo wiele. Zaczynając od danych wejściowych, którymi mogą być np. powierzchnie od stylistów, poprzez liczbę żeber którą sobie wymyślimy, kończąc na sposobie w jaki te żebra zdefiniujemy. W związku z tym, bardzo często powstają niepotrzebne elementy. Mogą nimi być zarówno bryły, jak i geometria powierzchniowa oraz konturowa. W efekcie model może niepotrzebnie osiągać spore rozmiary, a co za tym idzie, jest bardziej kłopotliwy (np. przy udostępnianiu go współpracownikom, czy chociażby podczas otwierania go w jakimkolwiek oprogramowaniu). Ustalenie tego, które bryły są zbędne, jest stosunkowo łatwe. Problem pojawia się w przypadku geometrii powierzchniowej i konturowej. Na szczęście CATIA V5 pozwala automatycznie ją usuwać. Geometria niepotrzebna to taka, która nie została wykorzystana do utworzenia bryły (oczywiście pod warunkiem, że celem było jej utworzenie). Komenda Delete Useless Elements wyświetla wszystkie części w oknie dialogowym (cechy bryłowe, geometrię konturową oraz powierzchniową) i oznacza je właściwym statusem. Keep, solid oznacza, że jest to cecha bryłowa i nie można jej usunąć omawianym poleceniem. Z kolei Keep, used by solid oznacza, że element jest wykorzystany do utworzenia bryły i również nie może zostać usunięty. Delete oznacza, że jest to fragment konturowy lub powierzchniowy i zostanie skasowany. Status Delete może być zmieniony na Keep, jeżeli nie chcemy pozbywać się danej części z jakiegoś powodu.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który dokładnie przedstawia wykorzystanie narzędzia:

CATIA V5 – Delete Useless Elements