CATIA V5 – Enhanced Scenes (tworzenie scen)

13 sierpnia 2019

Jednym z najbardziej przydatnych narzędzi w module Assembly design, a jednocześnie bardzo prostym w użyciu jest Enhanced Scene. W celu utworzenia sceny wybieramy funkcję znajdującą się w pasku zadań Scenes Rys.1.

Rys. 1 Zaznaczona opcja Enhanced Scene w pasku narzędzi Scenes.

 

Kiedy ikona Enhanced Scene, będzie aktywna mamy możliwość wyboru trybu (Overload Mode) spośród dwóch Partial i Full – Rys.2. Odznaczając w oknie Automatic naming możemy przypisać nazwę.

Rys. 2 Okno tworzenia sceny Enhanced Scene.

 

Po wyborze trybu i nadaniu tytułu zostaje utworzona scena. Tło zmienia kolor na zielony. Efekt końcowy widoczny jest w drzewie pod Aplications/Scenes.

W polu edycji znajduje się pasek narzędzi Enhanced Scenes, a w nim Explode, za pomocą którego możemy odseparować wszystkie części w złożeniu.

Rys. 3 Widok pracy w scenie.

 

Widok rozstrzelony przedstawiony jest na Rys.4.

Rys. 4 Widok rozstrzelony złożenia w scenie.

 

Po wybraniu trybu nie ma już możliwości zmiany z typu Partial na Full lub odwrotnie. Obie sceny zarówno Full jak i Partial zapisują położenie i kolor. Dodatkowo w Full po dodaniu nowej części do złożenia, nie będzie ona widoczna. Zmiany na złożeniu z użyciem funkcji zaktywowanie/zdezaktywowane (Activate/Deactivate Node) i ukrywanie/odkrywanie elementów (Hide/ Show) nie będzie miało odzwierciedlenia.

Sceny można wykorzystywać przy tworzeniu dokumentacji płaskiej 2D poprzez wskazanie ich w drzewie strukturalnym.

 

Rys. 5 Widok utworzony na podstawie sceny.

 

Narzędzie do tworzenia posiada szereg zalet, do największych możemy zaliczyć:

– możliwość wykonania wielu zróżnicowanych konfiguracji złożenia w jednym dokumencie,

– brak konieczności tworzenia kopii złożenia aby pokazać jego konfiguracje,

– podczas aktualizacji geometrii, zostają zaktualizowane także utworzone na jego podstawie,

– nieograniczona liczba scen.

Musimy też być świadomi pewnych zasad:

– usuwając daną część ze złożenia, usuwamy także ją ze sceny,

– tworzenie jest możliwe tylko w module Assembly Design.