3DEXPERIENCE – Natural Shape

28 kwietnia 2020

Technologia projektowania naturalnego pozwala na szybką i sprawną realizację koncepcji — bez poprzedniego planowania wstępnego. Na platformie 3DEXPERIENCE odbywa się w module Natural Shape, gdzie drzewo operacji nie jest tworzone. Modelowanie jest niezależne od danych historycznych (history free modelling). Rodzaj i kolejność działania nie ma znaczenia z punktu widzenia edycji geometrii obiektu. Zmiany wprowadzane są poprzez kliknięcie i przeciągnięcie cechy lub poprzez dodanie i modyfikowanie wymiarów bezpośrednio podczas pracy. Taką technologię możemy również wykorzystać do wprowadzenia poprawek do modeli 3D opartych na danych historycznych.