CATIA V5 – Part Design

28 maja 2019

Podczas modelowania części z domyślnymi ustawieniami w systemie CATIA V5, czasami bryła nie jest wyświetlana tak, jak powinna. Krawędź, która w rzeczywistości jest okręgiem wygląda jak wielobok. Przyczyną tego są wcześniej zdefiniowane parametry w opcjach. Taka sytuacja jest związana z faktem, że CATIA musi pracować poprawnie z mocą obliczeniową odpowiednią do pracy na mocniejszych i słabszych stacjach roboczych. W celu poprawy wyświetlania należy zmienić wartości w preferencjach Tools / Options / General / Display, a następnie wybrać zakładkę Performance. Tam znajdziemy te, które mogą zostać zmodyfikowane: 3D Accuracy i 2D Accuracy. Pierwsza z nich odnosi się do modelowania 3D, natomiast 2D Accuracy związana jest z modułem Drafting i Sketcher – obie polepszają wyświetlanie obiektów.

Jak pokazano na Rys.1, kiedy ustalona wartość Fixed wynosi 0,8 dla 3D –  3D Accuracy, okrąg jest wyświetlany jako wielobok. Jeśli zmniejszymy wielkość, jakość wyświetlanej krawędzi ulegnie poprawie.

Rys. 1  Różnica w wyświetlaniu krawędzi obiektu w zależności od wybrania 3D Accuracy Fixed i Proportional.

3D / 2D Accuracy Proportional oblicza dokładność wyświetlania na podstawie wielkości przedmiotu. Dla tych samych parametrów obraz będzie lepszy dla małych obiektów.

3D / 2D Accuracy Fixed wykorzystuje taką samą wartość dla wszystkich obiektów, bez względu na rozmiar.

Jeśli pracujemy ze złożonymi obiektami i wydajność stacji roboczej jest niska, to potrzebne jest zwiększenie wartości dokładności wyświetlania w modelowaniu 3D – 3D Accuracy. Powinniśmy ją  dobrać w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszy wynik przy zachowaniu odpowiedniej mocy obliczeniowej komputera.