Czym jest i jakie niesie możliwości Przemysł 4.0?

12 czerwca 2018

W dzisiejszym świecie hasła takie jak ,,innowacja” często zatracają swoje znaczenie. Powodem jest ich nadmierne, nieuzasadnione wykorzystanie. Obecnie można zaobserwować dynamiczny wzrost informacji dotyczących Przemysłu 4.0. Sprawia to jednak wrażenie, że jest to kolejne marketingowe hasło, nieniosące za sobą wartości merytorycznej. W celu dokładniejszej weryfikacji tematu, należy zacząć od sprawdzenia jakie zmiany w historii wnosiły poprzednie rewolucje przemysłowe:

 • I rewolucja przemysłowa – Wiek pary, wsparcie wytwarzania za pomocą siły pary
 • II rewolucja przemysłowa – Wiek elektryczności, wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji masowej
 • III rewolucja przemysłowa – Wiek Komputerów, automatyzacja produkcji, rozwój systemów CAx, PLM

Jako rozpoczęcie IV rewolucji przemysłowej przyjmuje się początek XXI wieku. Przypisuje mu się zdecydowanie więcej zmian zachodzących w wielu obszarach jednocześnie, w stosunku do poprzednich, przełomowych momentów. Najczęściej jest charakteryzowany jako proces zacierania się bariery pomiędzy pracą ludzi i maszyn. Do najważniejszych dziedzin, które utożsamiane są z pojawieniem się Przemysłu 4.0 zaliczamy:

 • IoT
 • Rozwój sztucznej inteligencji
 • Rozwój technologii VR
 • Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej
 • Uczenie maszynowe

Przemysł 4.0 możemy określić jako zbiór działań wspierających łączenie maszyn, ludzi oraz systemów za pomocą inteligentnych sieci. Pozwalają one na wzajemną, autonomiczną kontrolę. Takie podejście pozwala na stworzenie prawdziwej ,,cyfrowej fabryki”, co już dzisiaj umożliwia nam platforma 3DEXPERIENCE. Do najważniejszych korzyści płynących z nowego podejścia do wytwarzania możemy zaliczyć:

 • Efektywność – wraz ze zmniejszeniem ilości stanowisk produkcyjnych mamy mniejszą ilość decyzji do podjęcia. W ten sposób informacje o wszelkich błędach są szybko wykrywane i przekazywane do osób decyzyjnych
 • Dokładność – automatyzacja pozwala na osiągnięcie stałej, powtarzalnej jakości
 • Innowacyjność – linie produkcyjne 4.0 są przystosowane do szybkiej adaptacji dla nowych produktów. Dzięki temu mamy możliwość zwiększenia ilości testów i działań prowadzonych przez działy R&D
 • Szybka reakcja na oczekiwania użytkowników – możliwość zgłaszania problemów przez użytkowników bezpośrednio do systemu MES (manufacturing execution system). Pozwala to błyskawicznie wyeliminować błędy
 • Ograniczenie kosztów – po początkowej zwiększonej inwestycji, system cały czas jest optymalizowany. W dużej mierze proces ten przebiega autonomicznie, zmniejszając stopniowo najważniejszą grupę kosztów, czyli koszty operacyjn