DELMIA Robotics

6 maja 2021

DELMIA jest często postrzegana przez inżynierów jako rozwiązanie do symulacji offline robotów lub obróbki na maszynach CNC. Na platformie 3DEXPERENCE te dwa obszary mogą zostać połączone, co zostało zaprezentowane na poniższym filmie instruktażowym.

Podczas wykonywanej czynności wykorzystano robota wyposażonego w narzędzia skrawające. Rozwiązanie to pozwala na większą elastyczność w obróbce detali. Na filmie przedstawiono odtworzoną symulację obróbki pierwszego robota, a w dalszej części nagrania pokazano proces tworzenia operacji obróbki na drugim robocie. Po wcześniej utworzonej operacji planowania, wstawiono kolejno cykle frezowania po konturze, nawiercania oraz wiercenia. Wszystkie niezbędne narzędzia wybrano z bazy danych. Ostatnim krokiem było stworzenie zadania odpowiedzialnego za uruchomienie pracy obu robotów jednocześnie. Wszystkie symulacje umożliwiają weryfikację ruchów, a po wygenerowaniu odpowiednich danych w postaci G-Code ruchu robota.