Engineering Rules Capture na platformie 3DEXPERIENCE

16 czerwca 2020

Powtarzalność cech geometrycznych w wielu obiektach pozwala wykorzystać narzędzia replikacji procesu projektowania

W filmie zostały zaprezentowana metoda powielenia ciągu operacji 3D na platformie 3DEXPERIENCE. Poprawnie przygotowany – z wykorzystaniem narzędzia User Defined Feature, został następnie zapisany w tablicy Resource Table, a później wykorzystany jako wzór za pomocą Knowledge Pattern. Postępowanie takie w znaczny sposób skraca czas przygotowania następnych modeli części oraz ich późniejszą edycję.

Narzędzie Knowledge Pattern dostępne jest w aplikacji Engineering Rules Capture dla użytkownikow posiadających rolę Template Designer (KDI).