ISO 9001:2015 I 29990:2010

16 kwietnia 2019

CADSOL jest jedyną w Polsce firmą z branży CAx/PLM posiadającą certyfikację szkoleniową Systemu Świadczenia Usług Edukacyjnych w zakresie kształcenia nieformalnego oraz szkoleń (wg ISO 29990:2010) i Zarządzania Jakością (wg ISO 9001:2015).

Wdrożone normy zapewniają ustandaryzowany proces obsługi Klienta oraz prowadzenia szkoleń. Wszystkie kursy podlegają ocenie środków wspierajacych i monitorujących. Każdego roku nasza firma kontrolowana jest przez niezależną instytucję, analizującą wnikliwie stosowanie się do ustalonych procedur. Wprowadzenie ISO miało na celu utrzymanie dostarczania wysokiego poziomu jakości usług i organizacji szkoleniowej.

Uzyskane certyfikaty dostępne są w zakładce POLITYKA JAKOŚCI.