Keep link with selected object

19 marca 2019

Jednym z najczęściej wykorzystywanych modułów w systemie CATIA V5 jest Assembly Design. Umożliwia on tworzenie złożeń oraz edycję części w kontekście zestawu obiektów. Projektując, możliwe jest precyzyjne wrysowanie fragmentu w złożenie, bazując na już utworzonych elementach. Budowane są powiązania nowej części z zewnętrznymi referencjami (skopiowanymi i zaimportowanymi fragmentami). Można również wykorzystywać np. istniejące powierzchnie jako bazę szkiców, rzutować z nich krawędzie itp. Dzięki wybraniu w opcji „Keep link with selected object” (domyślnie nie jest ona zaznaczona), część staje się asocjatywna, zachowuje powiązania z zewnętrznymi elementami podczas jej edytowania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym na prostym przykładzie przedstawiono modelowanie w kontekście złożenia w module Assembly Design z wykorzystaniem funkcji „Keep link with selected object”.