Krajowy Fundusz Szkoleniowy

9 lutego 2021

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi odrębną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wystąpienie o środki możliwe jest dzięki zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę. Wysokość dotacji wynosi 80 lub 100%. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem i na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.
(W województwie dolnośląskim wnioski można składać w dniach 11-15.02.2021r.)

CADSOL spełnia wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach KFS. Dodatkowo posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość przeprowadzanych kursów.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
biuro@cadsol.pl
tel. 71 358 04 12