Lista polecanych książek do nauki programu CATIA – część I

28 lutego 2017

Wykorzystywanie systemów CAD w biurach projektowych to dziś niemal standard. Bez systemów CAD nikt nie wyobraża sobie dzisiaj profesjonalnego projektowania. Jednak nie wszystkie systemy typu CAD oferują identyczne możliwości, szczególnie w kwestii modelowania powierzchniowego. Jeśli uważasz je za niezbędne w Twojej pracy, wypróbuj sprawdzony program CATIA i naucz się optymalnie wykorzystywać jego zalety w tym zakresie.

Zakup i wdrożenie takich systemów to bardzo duża inwestycja co powoduje, że szkolenie pracowników dotyczące zasad efektywnego korzystania z narzędzi projektowych jest przeprowadzane w minimalnym zakresie lub często wręcz pomijane. Skutkiem czego jest niższa wydajność pracy i niepotrzebna złożoność wielu projektów. Opanowanie systemu CAD ma ogromne znaczenie przy pracy z tym programem.

Dzięki temu możemy: – przyspieszyć proces projektowania, – zautomatyzować typowe, powtarzające się etapy projektowania, – zapewnić zgodności projektu z normami branżowymi czy zakładowymi.

Nasi inżynierowie przedstawiają godne polecenia pozycje literaturowe do samodzielnej nauki programu CATIA:

1. CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym.

Autor: Andrzej Wełyczko

 
Ta książka przedstawia najlepsze praktyki projektowe stosowane do rozwiązywania różnych problemów konstrukcyjnych. Nie jest to podręcznik użytkownika ani opis funkcji systemu CATIA. Opisano tu sposoby realizacji różnych zadań z naciskiem na wydajność pracy oraz właściwe wykorzystanie dostępnych narzędzi. Każdy z tematów przedstawiony jest na przykładzie, co ułatwia zrozumienie i zastosowanie w innych projektach.

2. CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących.

Autor: Wojciech Skarka

 
Przedstawia ona zagadnienia dotyczące automatyzacji procesu projektowo-konstrukcyjnego i wprowadzania wiedzy do modelu komputerowego. Materiał zawarty podręczniku pozwala zyskać umiejętność stosowania technik parametryzacji oraz budowania zaawansowanych modeli parametrycznych i modeli autogenerujących. Książka przeznaczona jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników systemu CATIA, chcących wdrożyć do swych działań metody oparte na wiedzy.

Po lekturze tej książki będziemy wiedzieć między innymi: -Jak dobrać właściwe ustawienia systemu CATIA, stosowane w budowie modeli autogenerujących? -Jak tworzyć bazy reguł i tablice projektowe? -Jak wykorzystywać zaawansowane narzędzia parametryzacji i integracji wiedzy?

3. CATIA. Wykorzystanie metody elementów skończonych w obliczeniach inżynierskich.

Autor: Krzysztof Sokół

Książka ta w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe informacje na temat obsługi modułu Generative Structural Analysis (GSA) i wprowadza w arkana trudnej sztuki przygotowywania modelu do analiz numerycznych, poprawnego ich przeprowadzania i właściwej interpretacji otrzymanych wyników. Dzięki lekturze poznasz praktyczne przykłady symulacji różnego rodzaju części i złożeń oraz optymalizacji układów. Przedstawione w książce zagadnienia umożliwią Ci przygotowanie bardziej skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

4. CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych.

Autor: Marek Wyleżoł

 
Czytając książkę „CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych” zdobędziesz wiedzę na temat jednego z etapów wirtualnego prototypowania – przeprowadzania symulacji kinematycznych. Poznasz DMU Kinematics Simulator – czyli moduł systemu CATIA v5 wykorzystywany właśnie do tego celu.

Dowiesz i nauczysz się: – w jaki sposób osadzać w jego przestrzeni roboczej modele elementów składowych, – tworzyć modele urządzeń z elementów składowych, – jak prowadzić symulacje za pomocą poleceń systemu oraz formuł i reguł, – sposobów analizy: trajektorii ruchu, zajmowanej przestrzeni oraz kolizji.

5. CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego

Autor: Andrzej Wełyczko

 
Bogato ilustrowana książka pozwoli osiągnąć biegłość i całkowitą swobodę w dziedzinie modelowania. Zdradzi wszelkie sekrety, pomagające zachować pełną kontrolę nad procesem zmian. Podpowie, jak używać różnych rodzajów krzywych, a także definiować kontury oraz relacje geometryczne i wymiarowe. Wyjaśni, jak zachować ciągłość modelu powierzchniowego i na czym polega praca w środowisku Generative Shape Design (GSD). Podsunie odpowiednie parametry i polecenia, a na dodatek wskaże mechanizmy wspomagające proces projektowania.

Na stronie wydawnictwa www.helion.pl bardzo często można kupić te książki w promocyjnych cenach.

Zapraszamy do lektury!

Do przygotowania artykułu wykorzystano materiały pochodzące ze strony internetowej: www.helion.pl.