Listy materiałowe BOM w Catia V5 i 3DExperience

7 kwietnia 2022

BOM (Bill Of Materials) w CATIA V5 oraz 3DEXPERIENCE, czyli jak wygenerować listy materiałowe?

Bill of Materials, czyli tzw. BOM są to listy materiałowe dla inżynierów oraz projektantów, na które składają się m.in. niezbędne elementy i narzędzia potrzebne przy pracach projektowych. W CATIA V5 mamy kilka możliwości tworzenia takiej listy, natomiast na platformie 3DEXPERIENCE tworzenie BOM odbywa się w jednym module.

BOM w CATIA V5.

W CATIA V5 mamy dwie możliwości stworzenia BOM, czyli listy materiałowej:

  1. Wygenerowanie BOM w module Assembly Design, a następnie wstawienie na rysunku w module Drafting.
  2. Utworzenie Advanced BOM od razu w module Drafting.

BOM na platformie 3DEXPERIENCE.

Na platformie 3DEXPERIENCE tworzenie BOM odbywa się w module Drafting. Zasada działania jest dokładnie taka sama, jak Advanced BOM w CATIA V5. Jednak w porównaniu do CATIA V5 mamy tylko jedną możliwość tworzenia listy na platformie.

Warto również nadmienić, że chcąc automatyzować generowanie Advanced BOM, można zmodyfikować standard, według którego tworzony jest rysunek. Możliwe jest dodanie kilku stylów BOM, np. w zależności od klienta, dla którego tworzony jest rysunek, co pozwoli na szybkie i elastyczne generowanie listy. W celu zmodyfikowania standardu rysunku płaskiego, należy stworzyć środowisko administratora w CATIA V5, w czym nasza firma może wesprzeć swoich klientów lub stworzyć taki standard w kooperacji z klientem.

Napisz do nas!

Na poniższym filmie pokazujemy, jak tworzyć listy materiałowe (BOM) na platformie 3DEXPERIENCE.