Podsumowanie CADSOL Technical Day

15 października 2019

10 października w Hotelu Haston miał miejsce event skierowany głównie do użytkowników programu CATIA i platformy 3DEXPERIENCE –  CADSOL Technical Day.

Podczas wykładów omówiono bieżące problemy oraz nowości na rynku CAx/PLM.

Dziękujemy tak licznie przybyłym Gościom za obecność. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do przedstawicieli firm partnerskich – Dassault Systems i Technia Transcat, za przygotowane prezentacje.

W kolejnych latach planujemy jeszcze bardziej rozwinąć obszary prezentowanych tematów, aby precyzyjniej przybliżyć koncepcję i rozwiązania przemysłu 4.0.