Robotyzacja procesów produkcyjnych

10 kwietnia 2019

ROBOTYZACJA rozumiana jest jako zastępowanie pracy ludzkiej maszynami. Najczęściej wdrażanie ma miejsce na stanowiskach, gdzie wykonywane są powtarzalne czynności, często w warunkach niebezpiecznych i uciążliwych dla człowieka. Firmy, które korzystają z tego rozwiązania, notują spadek kosztów przy wzroście produktywności i jakości. Poprawia się również ich konkurencyjność. Instalacja robotów ułatwia przestawianie linii produkcyjnych na wytwarzanie innego rodzaju wyrobów.

W dzisiejszych czasach najbardziej zautomatyzowaną gałęzią przemysłu jest branża motoryzacyjna. W tym sektorze 182 maszyny przypadają na 10 tys. pracowników.

Średnia gęstość robotów w Polsce wynosi 32 na 10 tys. pracowników, przy średniej światowej wynoszącej 74 oraz europejskiej wynoszącej 99. Wśród liderów znajdują się: Korea Południowa – 631, Singapur – 488, Niemcy – 309.

Aby robot mógł prawidłowo i efektywnie wykonywać swoje zadania, należy go zaprogramować.  Dla sektora przemysłowego Dassault Systemes oferuje rozwiązanie DELMIA. Oprogramowanie umożliwia producentom w dowolnej branży wirtualne definiowanie, planowanie, tworzenie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich procesów. Pomaga firmom także w skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

W obszarze robotyki, system DELMIA oferuje następujące możliwości:

– symulacja pracy oraz programowanie offline

– wykrywanie kolizji ruchu i programowania w wirtualnym środowisku

– tworzenie kinematyki

– dokładne programowanie trajektorii ruchów manipulatora metodą OLP

– określenie ścieżek robota oraz innych urządzeń w celi

– integracja z oprogramowaniem kontrolera

– spawanie łukowe, zgrzewanie punktowe

– biblioteki dostępne w DELMIA zawierają kilkaset modeli kinematycznych, wiodących światowych producentów takich jak: KUKA, FANUC, ABB, MOTOMAN, KAWASAKI, HYUNDAI, PANASONIC i inne.