Budowa największego hubu robotyki współpracującej

Największy hub robotyki współpracującej. Za kilka dni rozpocznie się budowa nowoczesnej wspóln...