Zmiana siedziby Spółki

28 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 02 lutego 2015 roku, firma CADSOL Design Polska Sp. z o.o. zmienia adres swojej siedziby i miejsca wykonywania działalności z dotychczasowego na:

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów/fax, numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie zaistniałej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Nasza nowa siedziba znajduje się niedaleko starej lokalizacji firmy oraz jest położona w ścisłym centrum miasta – 300 metrów od wrocławskiego Rynku. Powodem zmiany, jest ciągły rozwój firmy, niosący za sobą konieczność zwiększenia powierzchni biurowej. W nowej lokalizacji przygotowaliśmy dla Państwa komfortową salę szkoleniową, w której realizowane będą kursy z zakresu wykorzystywania rozwiązań oferowanych i wdrażanych przez CADSOL.