Proponujemy Państwu szeroki zestaw szkoleń wspierających rozwój kompetencji w wielu obszarach wykorzystania systemów inżynierskich. Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, wykorzystujących na co dzień rozwiązania przy wykonywaniu kompleksowych projektów dla światowych liderów w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej oraz stoczniowej. Mając ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na różnych poziomach zaawansowania, łatwo dostosujemy zagadnienia do profilu Państwa przedsiębiorstwa. Naszym priorytetem jest dostarczanie wiedzy w formie spersonalizowane, która pozwoli zaraz po kursie przejść do efektywnej pracy nad zagadnieniami spotykanymi w codziennej pracy.

Wprowadzenie do grupy produktów Equipment & Systemes

Narzędzia do projektowania wstępnego rozmieszczenia instalacji – Systems Routing

Narzędzia do przestrzennego projektowania instalacji rurowych – Tubing

 • Omówienie interfejsu i  podstawowych funkcjonalności programu
 • Tworzenie i zarządzanie ID przewodów
 • Prowadzenie ścieżek instalacji
 • Prowadzenie ścieżek dla przewodów elastycznych
 • Tworzenie wiązek przewodów
 • Wstawianie i pozycjonowanie elementów instalacji
 • Modyfikacja instalacji
 • Generowanie dokumentacji

Narzędzia do przestrzennego projektowania instalacji rurowych – Piping

 • Omówienie interfejsu i  podstawowych funkcjonalności programu
 • Tworzenie i zarządzanie ID elementów rurowych
 • Techniki prowadzenia ścieżek przewodów
 • Metody wstawiania i pozycjonowania elementów instalacji
 • Metody modyfikacji projektu instalacji
 • Generowanie raportu

Geometria prętowa

 • Techniki tworzenia geometrii prętowej
 • Złożone krzywe geometryczne
 • Zarządzanie strukturą elementów referencyjnych
 • Wykorzystanie grupy Ordered Geometrical Set

Modelowanie powierzchniowe

 • Techniki tworzenia geometrii powierzchniowej
 • Złożone techniki tworzenia elementów powierzchniowych
 • Zaawansowane metody łączenia powierzchni
 • Wykorzystanie zestawu narzędzi grupy Sweep
 • Tworzenie oraz zasady wykorzystania funkcji Adaptive Sweep
 • Kontrola powierzchni na bazie elementów pomocniczych (Spine, Hold Curve, Area Law, Guides, Cutters, Relimitation)

Poprawa jakości powierzchni

 • Omówienie rodzajów ciągłości oraz energii sterującej na podstawie krzywej Beziera
 • Analizy ciągłości oraz krzywizny elementów
 • Wykorzystanie wygładzeń oraz techniki kontroli modelu
 • Techniki analizy modelu
 • Łączenie oraz naprawa powierzchni

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do produktu
 • Prezentacja interfejsu użytkownika
 • Omówienie terminologii i metodologii

Optymalizacja

 • Formułowanie problemu optymalizacji
 • Proces rozwiązywania zagadnienia optymalizacji – typy algorytmów, definiowanie kryteriów
 • Analiza wyników optymalizacji
 • Przykłady wykorzystanie PEO

Catia V5

 • Wprowadzenie
 • Cechy i możliwości wykorzystania oprogramowania
 • Omówienie interfejsu
 • Metody tworzenia nowego dokumentu
 • Omówienie ustawień systemu i ich dopasowanie do użytkownika
 • Przydatne skróty klawiaturowe

 

Sketcher

 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Narzędzia operacji – zaokrąglenia, fazowania
 • Metody rzutowania geometrii zewnętrznej
 • Opcje transformacji
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Definiowanie wiązań geometrycznych
 • Podstawowe metody analizy szkicu
 • Animacja szkicu

 

Part Design

 • Wprowadzenie do modelowania bryłowego – metody budowania geometrii
 • Omówienie struktury drzewa operacji
 • Podstawowe operacje budowania geometrii bryłowej
 • Operacje edycji bryły
 • Metody transformacji brył
 • Powielanie operacji w szyku
 • Budowa modelu z wykorzystaniem podstawowych operacji Boolowskich
 • Definiowanie elementów referencyjnych
 • Metody wizualizacji
 • Pomiary podstawowych parametrów bryły
 • Analiza gwintów i pochyleń
 • Podstawy parametryzacji modelu

 

Wireframe & Surface Design

 • Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego
 • Podstawowe techniki budowania geometrii krawędziowej
 • Podstawowe narzędzia tworzenia powierzchni
 • Operacje na powierzchniach – przycinanie, docinanie, zaokrąglenia
 • Wykorzystanie modelowania powierzchniowego do budowy modeli bryłowych (modelowanie hybrydowe)

 

Assembly Design

 • Metody budowania i zarządzania złożeniami
 • Manipulacja i pozycjonowanie komponentów
 • Definicja więzów
 • Analiza wiązań i stopni swobody
 • Podstawy analizy relacji przestrzennej – wykrywanie kolizji
 • Pomiary pomiędzy komponentami

 

Drafting

 • Metody tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D
 • Definiowanie tła – dodawanie ramki i tabeli rysunkowej
 • Dodawanie podstawowych widoków i rzutów do dokumentacji
 • Metody wymiarowania
 • Dodawanie tekstu i adnotacji rysunkowych
 • Zarządzanie widokami i arkuszami rysunkowymi

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do modułu FTA
 • Podstawowe założenia
 • Dodawanie adnotacji 3D do części

 

Tworzenie i zarządzanie adnotacjami

 • Zarządzanie pozycjami adnotacji
 • Tworzenie i zarządzanie płaszczyznami adnotacji oraz widoków
 • Adnotacje dla zestawu elementów
 • Wykorzystanie „doradcy” adnotacji
 • Zarządzanie geometrią połączoną z adnotacjami

Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o modelowaniu części z blach
 • Wykorzystanie modułu Generative Sheet Metal Design
 • Definiowanie parametrów materiału

 

Modelowanie

 • Techniki definiowania ścian podstawowych
 • Narzędzia wspomagające proces gięcia
 • Techniki wykonywania kołnierzy
 • Definiowanie zaawansowanych kołnierzy z wykorzystaniem opcji User Flange
 • Operacje tłoczenia z wykorzystaniem różnych elementów wejściowych
 • Edycja narożników
 • Opcje transformacji
 • Tworzenie rozwinięć
 • Praca współbieżna na elemencie przed i po gięciu
 • Konwersja elementu bryłowego do elementu typu SheetMetal

Podstawowe informacje o metodzie MES

 • Wprowadzenie do obliczeń  za pomocą metody elementów skończonych, przykłady zastosowania
 • Omówienie poszczególnych kroków analizy MES

 

Definiowanie modelu dyskretnego, zadawanie utwierdzeń i obciążeń

 • Metody tworzenia siatek  elementów skończonych przestrzennych
 • Analiza jakościowa elementów skończonych oraz sterowanie jej parametrami
 • Nadawanie właściwości fizycznych elementom skończonym
 • Wykorzystanie niestandardowych materiałów oraz tworzenie własnych bibliotek materiałów
 • Wykorzystanie siatek różnego typu w obrębie jednego modelu
 • Pre-Processing –narzucanie warunków brzegowych oraz obciążeń
 • Model Checker- analiza gotowości modelu do przeprowadzenia obliczeń
 • Techniki przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem różnych algorytmów
 • Analizy częstotliwościowe
 • Techniki modyfikacji siatki elementów skończonych
 • Parametryzacja siatki elementów skończonych (automatyczna zmiana wielkości elementów przy zmianie geometrii)
 • Przykłady wyznaczania reakcji w miejscach utwierdzenia
 • Wykorzystanie elementów typu Virtual Part
 • Przeprowadzenie analizy z automatyczną zmianą wielkości elementów skończonych
 • Tworzenie kilku przypadków obciążeń w zakresie jednej analizy
 • Analiza wyboczenia konstrukcji

 

Wyświetlanie wyników i ich analiza

 • Dodawanie widoków
 • Opcje widoków
 • Animacje wyników
 • Dodawanie sensorów lokalnych i globalnych

 

Analiza złożeń

 • Wprowadzenie do analiz złożeń z wykorzystaniem MES
 • Założenia oraz uproszczenia wykorzystane w analizie zestawów części
 • Rodzaje połączeń części
 • Definiowanie właściwości połączeń części
 • Analizy złączy spawanych
 • Optymalizacja konstrukcji przy wykorzystaniu modułu Product Engineering Optimizer na przykładzie ramy przestrzennej

 

Zaawansowane narzędzia pracy z siatkami

 • Zaawansowane narzędzia tworzenia siatek powierzchniowych
 • Zarządzanie wielkością siatki przez moduł Knowledgeware
 • Import oraz eksport siatki elementów skończonych

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Rozpoczęcie pracy

 

Human Builder

 • Przygotowywanie scenerii
 • Definiowanie i edycja  manekinów
 • Manipulacja i ustalanie pozycji manekina
 • Definiowanie powiązań między manekinami i geometrią
 • Analiza pola widzenia i kolizji
 • Przygotowanie i przeprowadzanie symulacji ruchu manekina

 

Human Measurment Editor

 • Edycja płci i populacji, tworzenie manekinów niestandardowych
 • Zmiana danych antropometrycznych
 • Tworzenie katalogu manekinów

 

Human Posture Analysis

 • Ustalanie zakresu ruchów
 • Wyświetlanie wyników oceny postawy
 • Analiza postawy

 

Human Activity Analysis

 • Ocena ryzyka metodą RULA
 • Analiza ergonomii podnoszenia/opuszczania ciężarów
 • Analiza ergonomii pchania/ciągnięcia
 • Określanie zalecanych wartości masy przenoszonych ciężarów
 • Analiza biomechaniki

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Omówienie interfejsu i rozpoczęcie pracy

 

Digitized Shape Editor

 • Import chmury punktów
 • Operacje na chmurze punktów
 • Tworzenie oraz edycja siatki elementów
 • Skanowanie powierzchni oraz krzywych
 • Integracja chmur punktów
 • Generowanie przekroi, skanów oraz krzywych na siatce
 • Eksport chmury punktów

 

Quick Surface Reconstruction

 • Analiza krzywych
 • Tworzenie krzywych na podstawie skanów
 • Tworzenie szkiców na podstawie skanów
 • Tworzenie krzywych 3D
 • Docinanie krzywych nie mających punktów wspólnych w przestrzeni
 • Docinanie konturów
 • Tworzenie krzywych na siatce przestrzennej
 • Analizy odchyleń
 • Tworzenie sieci
 • Tworzenie powierzchni na podstawie sieci

W 2015 roku nasza firma jako pierwszy partner Dassault Systemes w Polsce otrzymała oficjalny status centrum egzaminacyjnego produktów DS. Program certyfikacji oferuje pracodawcom, użytkownikom oraz studentom weryfikację wiedzy oraz umiejętności. W naszych oddziałach umożliwiamy klientom weryfikację swojej wiedzy, której rezultatem może być certyfikat producenta oprogramowania honorowany na całym świecie. Aktualnie w ofercie producenta znajdują się trzy egzaminy:

 • CATIA Part Design
 • CATIA Assembly Design
 • CATIA Surface Design

Dla wszystkich zainteresowanych oferujemy kurs przygotowujący, w trakcie którego omawiamy  szczegółowo zagadnienia sprawdzane podczas egzaminu. Zestaw zadań przerabianych podczas kursu wprowadza uczestników  w metodologię , która pozwoli w łatwy sposób poradzić sobie z poleceniami podczas egzaminu.

Najbliższe szkolenia otwarte organizowane we Wrocławiu :

CATIA V5 (zakres podstawowy):

16-19.03.2020r.

PISANIE MAKR W CATIA V5:

17-18.02.2020r.

(Od uczestników wymagamy podstawowej znajomości obsługi CATIA V5)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: biuro@cadsol.pl

lub telefoniczny:

firmy: 71 358 04 10

osoby prywatne: 531 465 173

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów PLM w oparciu o produkty Dassault Systemes. Infrastruktura IT oraz odpowiednie zarządzanie mają dzisiaj kluczowe znaczenie na wyniki firmy. Celem wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu jest poprawa jakości pracy oraz systematyzacja kluczowych zadań. Dzięki PLM możemy weryfikować w prosty sposób informacje o produkcie i procesach produkcyjnych oraz serwisowych. W celu zagwarantowania precyzyjnie dopasowanych rozwiązań przed rozpoczęciem działań wdrożeniowych przeprowadzany jest audyt, którego główne cele to:

 • Szczegółowe rozpoznanie procesów biznesowych oraz przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Określenie możliwości optymalizacji procesów
 • Określenie obszarów środowiska PLM
 • Stworzenie unikatowego rozwiązania z propozycją harmonogramu, kosztów oraz ryzyka
 • Przedstawienie ROI, korzyści pośrednich oraz bezpośrednich

Naszą główną  zasadą w procesach wdrożeniowych jest stworzenie partnerskiej relacji z klientem, której rezultatem będzie  usprawnienie pracy oraz wzmocnienie pozycji na rynku dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom.

 

Posiadamy zespół doświadczonych inżynierów, którzy świadczą usługi w zakresie obliczeń wytrzymałościowych. Oferta skierowana jest do Klientów, którzy nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem lub mocą obliczeniowa. Firma CADSOL wykorzystując dedykowane oprogramowanie, specjalistyczną wiedzę i zdobyte doświadczenie może zaproponować szeroki zakres usług obliczeniowych, tj.

 • analizy statyczne,
 • analizy dynamiczne,
 • analizy nieliniowe,
 • analizy termiczne,
 • analizy częstotliwościowe.

Klient otrzymuje wynik każdej analizy oraz opis wykorzystanych technik w postaci profesjonalnego raportu. W ramach obliczeń możemy przeprowadzić także optymalizację konstrukcji zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez klienta. Proces wprowadzenia modyfikacji zmian związanych z optymalizacją może być poprowadzony w   całości przez nasz zespół.

Nowoczesne narzędzia komputerowe, dedykowane oprogramowanie oraz grupa doświadczonych inżynierów pozwalają nam zaoferować szereg usług w zakresie modelowania przepływów. Oferta skierowana jest do klientów, którzy chcieliby zbadać zjawiska przepływowe, zweryfikować działanie produktu i zoptymalizować go według założonych kryteriów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. W obszarze modelowania CFD realizujemy:

 • analizy przepływu gazów i cieczy w stanach ustalonych i nieustalonych,
 • analizy FSI (oddziaływanie cieczy na ciało stałe),
 • analizy przepływów wielofazowych.

Klient otrzymuje wynik każdej analizy oraz opis wykorzystanych technik w postaci profesjonalnego raportu. W ramach obliczeń możemy przeprowadzić także optymalizację konstrukcji zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez klienta. Proces wprowadzenia modyfikacji zmian związanych z optymalizacją może być poprowadzony w całości przez nasz zespół.

Wieloletnie doświadczenie we wiodących obszarach przemysłu umożliwia nam zaproponowanie klientom szerokiego zestawu usług, związanych z usługami projektowo- konstrukcyjnymi. Oferujemy wsparcie w wybranych obszarach projektu, a także kompleksową realizację przez nasz zespół od pomysłu, po gotowy produkt wraz z pełnym procesem technologicznym. Realizacja odbywa się ściśle, ze standardami i metodologią przyjętymi w danej branży . Najważniejszą wartością dla każdego z naszych inżynierów jest dbałość o szczegóły i profesjonalizm, dzięki czemu nasze usługi cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko na polskim rynku, ale także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz krajach skandynawskich.

Wielu klientów wraz ze wzrostem kompetencji oraz stopnia skomplikowania projektów posiada specjalne wymagania wobec systemu inżynierskiego jakim jest CATIA, a standardowy zestaw narzędzi jest dla nich niewystarczający. Chcąc jeszcze bardziej zautomatyzować swoją pracę lub uzyskać niestandardowe zestawienia, system CATIA umożliwia tworzenie dedykowanych MAKR.

Ze względu na to, że nie wszyscy mają czas i chęć na programowanie, oferujemy nasze usługi tworzenia makr dla systemu CATIA, wg specyfikacji klienta. Posiadamy bogate doświadczenie w programowaniu oraz znamy środowisko CATIA, przez co w prosty i czytelny sposób definiujemy oczekiwania klienta, a nasze makra zostały docenione przez klientów zarówno kraju jak i zagranicą.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w wielu dziedzinach przemysłu, łącznie z wysoce wyspecjalizowanymi obszarami rozwiązań IT. Współczesne firmy oraz korporacje funkcjonują w otoczeniu biznesowym, które wymaga od nich dotrzymywania tempa innowacjom technologicznym. Można śmiało powiedzieć, że warunkiem konkurencyjności jest niezawodny i nieograniczony dostęp do informacji i zasobów organizacji, bezpieczeństwo danych, sprawna komunikacja i stała łączność. Delegacja zadań poza firmę pozwala przede wszystkim uzyskać wyższą efektywność i bezpieczeństwo rozwiązań przy zachowaniu wysokiej jakości końcowego produktu lub usługi.

Nasza firma, jako jedyny partner Dassault Systemes w Polsce, dysponuje zespołem inżynierów z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w integracji modułów CAM. Tworzymy postprocesory generujące programy na wszelkiego typu sterowniki maszyn CNC do obróbki skrawaniem oraz posiadamy biegłość w ustandaryzowanym środowisku IMS. Kluczową cechą produktów CADSOL jest ich unikalność, ponieważ nie są budowane przy pomocy postbuilderów, przez co nie zawierają wszystkich ich ograniczeń oraz mankamentów. Nasze rozwiązania są zawsze w 100% zgodne z wymaganiami klienta oraz specyfiką przyjętą w jego pracy.

Dodatkowe usługi:

 • integracji rozwiązań CAM ze środowiskiem symulacji, weryfikacji i optymalizacji ścieżki narzędzia,
 • współpraca z firmami zajmującymi się budową informatycznych systemów integrujących park maszynowy w sieci DNC pozwalających na:
 • scentralizowaną transmisje danych NC,
 • zarzadzanie danymi NC,
 • gromadzenie i raportowanie danych produkcyjnych.