Wstęp do programu CATIA

otwieranie sesji, przydatna zmienna środowiskowa i moduły dostępne w programie

Tworzenie, otwieranie i zapisywanie plików

standardowe funkcjonalności programu

Nawigacja w przestrzeni 3D

narzędzia do manipulacji modelem
0

Ustawienia renderingu

sposoby wyświetlania modeli 3D

Ukrywanie i pokazywanie elementów

narzędzie Hide/Show i zawiłości jego użycia
0

Komunikacja drzewa struktury z przestrzenią roboczą

narzędzia Reframe On i Center Graph

Dynamic Sectioning

definiowanie płaszczyzn tnącym w modelu CATPart
0

User Selection Filter

zaznaczanie poszczególnych typów elementów

Sketch Tools

narzędzia dostępne na pasku Sketch Tools
0

Platforma 3DEXPERIENCE

podstawowe informacje o platformie 3DEXPERIENCE

Pomiary modeli

narzędzia pomiarowe z paska Measure
0

Nadawanie materiałów

narzędzie Apply Material oraz parametry materiałów

Automatyczna i manualna aktualizacja modeli

funkcja update w plikach CATProduct i CATPart
0

Jednostki pomiarów

wpisywanie wielkości w różnych jednostkach oraz zmiana jednostek w opcjach

Dezaktywacja i aktywacja cech

funkcjonalność Deactivate i Activate w pliku CATPart
0

Parametry w modelu

narzędzie Formula i jego wykorzystanie do wyszukiwania parametrów

Analiza struktury modelu

funkcjonalność Scan or define in work object i jej wykorzystanie do analizy modeli bryłowych
0

Układy współrzędnych

wstawianie i ustawienia układów współrzędnych

Tło przestrzeni roboczej

dostosowanie tła przestrzeni roboczej do codziennej pracy
0

Dokładność wyświetlania

ustawienia jakości wyświetlania modeli

Parametry w drzewie struktury

ustawienia dotyczące parametrów w drzewie struktury
0

Wielkość wyświetlania układów współrzędnych i płaszczyzn

narzędzie umożliwiające zmianę wielkości wyświetlania układów współrzędnych i płaszczyzn

Tryb edycji drzewa

manipulacja drzewem struktury i opcje z tym związane
0

Problematyczne wymiary w szkicowniku

sposoby na wstawianie wymiarów w szkicu oraz opcje jego wyświetlania

Wyświetlanie elementów szkicu

wizualizacja więzów geometrycznych oraz wymiarowych i kolorów diagnostyki
0

Budowa struktury CATPart

możliwości wstawiania Body i Geometrical Set’ów

Analiza szkicu

narzędzia Sketch Solving Status i Sketch Analysis
0