07-09-2021

Industrial Internet of Things jest jednym z najważniejszych fundamentów czwartej rewolucji przemysłowej zakładającej powstanie inteligentnych fabryk, w których maszyny nieustannie komunikują się zarówno ze sobą nawzajem, jak i z pracownikami oraz automatycznie podejmują zoptymalizowane decyzje w oparciu o wyczerpujące dane dostarczane w czasie rzeczywistym. To technologia, która umożliwia zakładom przemysłowym osiągnięcie całkowicie nowego poziomu rozwoju – błyskawiczne dzielenie się gromadzonymi danymi jest bowiem kluczowe do konsekwentnego zwiększania produktywności i bezpieczeństwa personelu czy do skutecznego monitorowania zużycia wszelkich zasobów.

Industrial Internet of Things – co to właściwie jest?

Sama koncepcja wywodzi się oczywiście od Internetu Rzeczy (Internet of Things). Termin ten został ukuty już przed 2000 rokiem przez Kevina Ashtona, który w iście wizjonerski sposób przewidział, że urządzenia mogące zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane będą miały w przyszłości ogromny wpływ na gospodarkę. Industrial Internet of Things to technologia łącząca wszystkie maszyny, urządzenia monitorujące, czujniki, moduły obsługowe itp. w jedną sieć, co otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości w zakresie np. tworzenia w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Wszystkie zebrane dane na temat pracy zarówno poszczególnych maszyn, jak i całych działów zakładu przemysłowego przechowywane są zwykle w chmurze. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia celów biznesowych zyskują dzięki Industrial Internet of Things doskonały materiał do analizy i łatwiej wykryć im zagrożenia mogące stać się przyczyną przestoju czy odkryć obszary, w których możliwa jest optymalizacja kosztów.

Przykład zastosowania Industrial Internet of Things w praktyce

Doskonałym przykładem wykorzystania koncepcji Industrial Internet of Things w praktyce jest choćby wdrożenie nowoczesnych cobotów w ramach automatyzacji wielu procesów produkcyjnych. Umożliwiają one wykonywanie powtarzalnych czynności związanych z kontrolą jakości, pakowaniem, dozowaniem czy układaniem gotowych produktów w stosy. Coboty są zwykle kompleksowo wyposażone w czujniki i łączą się bezprzewodowo z systemem wizyjnym, co umożliwia im gromadzenie różnorodnych danych, np. na temat temperatury wyrobu. Można je również zaprogramować w taki sposób, aby przerywały pracę, gdy zbiornik, z którego pobierają surowiec, będzie pusty czy wykonane zostanie całe zamówienie na określoną liczbę sztuk produktu. Możliwości jest naprawdę mnóstwo i każdorazowo można je dobrać do indywidualnych potrzeb zakładu. Coboty mogą stać się też integralną częścią zautomatyzowanych linii produkcyjnych zarządzanych na podstawie danych przetwarzanych w chmurze.

Industrial Internet of Things – jakie możliwości oferuje zakładom przemysłowym?

Technologia ta ma fundamentalne znaczenie przy zapobieganiu przestojom oraz minimalizowaniu ich długości, co oczywiście przekłada się na ograniczenie strat finansowych dla całego przedsiębiorstwa. Dzięki modułom komunikacyjnym, maszyny same poinformują swoich użytkowników o wymaganej konserwacji, zbyt dużym obciążeniu, nadmiernym zużyciu poszczególnych układów lub komponentów, zanim jeszcze dojdzie do poważniejszych awarii. Industrial Internet of Things wydatnie zwiększa również elastyczność reagowania zakładu na dynamicznie zmieniające się warunki – w przypadku wystąpienia niespodziewanej usterki, możliwe jest np. przejęcie zdalnej kontroli nad danym urządzeniem i przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki.

Ogromny potencjał widoczny jest również w obszarze zabezpieczeń, ponieważ połączenie urządzeń w sieć Industrial Internet of Things funkcjonującą jak jeden organizm pozwala znacznie szybciej wykrywać nieautoryzowane próby dostępu do danych. Zdecydowanie łatwiej jest też uniknąć wielu wypadków wśród pracowników, ponieważ informacja o zagrożeniu w danej strefie przekazywana jest natychmiastowo osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
Chcą Państwo wiedzieć więcej na temat automatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z koncepcją Industrial Internet of Things w Państwa firmie? Zapraszamy do kontaktu, zaproponujemy rozwiązania umożliwiające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej!