MENU

ROBOTYZACJA rozumiana jest jako zastępowanie pracy ludzkiej maszynami. Najczęściej wdrażanie ma miejsce na stanowiskach, gdzie wykonywane są powtarzalne czynności, często w warunkach niebezpiecznych i uciążliwych dla człowieka. Firmy, które korzystają z tego rozwiązania, notują spadek kosztów przy wzroście produktywności i jakości. Poprawia się również ich konkurencyjność. Instalacja robotów ułatwia przestawianie linii produkcyjnych na wytwarzanie innego rodzaju wyrobów.

W dzisiejszych czasach najbardziej zautomatyzowaną gałęzią przemysłu jest branża motoryzacyjna. W tym sektorze 182 maszyny przypadają na 10 tys. pracowników.

Średnia gęstość robotów w Polsce wynosi 32 na 10 tys. pracowników, przy średniej światowej wynoszącej 74 oraz europejskiej wynoszącej 99. Wśród liderów znajdują się: Korea Południowa - 631, Singapur - 488, Niemcy - 309.

Aby robot mógł prawidłowo i efektywnie wykonywać swoje zadania, należy go zaprogramować.  Dla sektora przemysłowego Dassault Systemes oferuje rozwiązanie DELMIA. Oprogramowanie umożliwia producentom w dowolnej branży wirtualne definiowanie, planowanie, tworzenie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich procesów. Pomaga firmom także w skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

W obszarze robotyki, system DELMIA oferuje następujące możliwości:

- symulacja pracy oraz programowanie offline

- wykrywanie kolizji ruchu i programowania w wirtualnym środowisku

- tworzenie kinematyki

- dokładne programowanie trajektorii ruchów manipulatora metodą OLP

- określenie ścieżek robota oraz innych urządzeń w celi

- integracja z oprogramowaniem kontrolera

- spawanie łukowe, zgrzewanie punktowe

- biblioteki dostępne w DELMIA zawierają kilkaset modeli kinematycznych, wiodących światowych producentów takich jak: KUKA, FANUC, ABB, MOTOMAN, KAWASAKI, HYUNDAI, PANASONIC i inne.

©Copyright 2017 - CADSOL Design Polska Sp. z o.o. All rights reserved. Realizacja: 3motion