MENU

Proponujemy Państwu szeroki zestaw szkoleń wspierających rozwój kompetencji w wielu obszarach wykorzystania systemów inżynierskich. Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, wykorzystujących na co dzień rozwiązania przy wykonywaniu kompleksowych projektów dla światowych liderów w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej oraz stoczniowej. Mając ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na różnych poziomach zaawansowania, łatwo dostosujemy zagadnienia do profilu Państwa przedsiębiorstwa. Naszym priorytetem jest dostarczanie wiedzy w formie spersonalizowane, która pozwoli zaraz po kursie przejść do efektywnej pracy nad zagadnieniami spotykanymi w codziennej pracy.  

Takie podejście może zapewnić maksymalne skrócenie czasu wdrożenia uczących się do zaplanowanych zadań. Wraz z ofertą standardowych kursów proponujemy:

 • Opracowanie metodologii pracy oraz technik wykorzystania systemu, usprawniających realizację zadań technicznych.
 • Warsztaty technologiczne, których głównym celem jest przekazanie wiedzy praktycznej, wartościowej niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania. (Projektowanie struktur kompozytów, dobór tolerancji - GD&T).

 

 

Tubing & Piping – CATIA V5

Wprowadzenie do grupy produktów Equipment & Systemes

Narzędzia do projektowania wstępnego rozmieszczenia instalacji – Systems Routing

Narzędzia do przestrzennego projektowania instalacji rurowych – Tubing

 • Omówienie interfejsu i  podstawowych funkcjonalności programu
 • Tworzenie i zarządzanie ID przewodów
 • Prowadzenie ścieżek instalacji
 • Prowadzenie ścieżek dla przewodów elastycznych
 • Tworzenie wiązek przewodów
 • Wstawianie i pozycjonowanie elementów instalacji
 • Modyfikacja instalacji
 • Generowanie dokumentacji

Narzędzia do przestrzennego projektowania instalacji rurowych – Piping

 • Omówienie interfejsu i  podstawowych funkcjonalności programu
 • Tworzenie i zarządzanie ID elementów rurowych
 • Techniki prowadzenia ścieżek przewodów
 • Metody wstawiania i pozycjonowania elementów instalacji
 • Metody modyfikacji projektu instalacji
 • Generowanie raportu

Generative Shape Design – CATIA V5

Geometria prętowa

 • Techniki tworzenia geometrii prętowej
 • Złożone krzywe geometryczne
 • Zarządzanie strukturą elementów referencyjnych
 • Wykorzystanie grupy Ordered Geometrical Set

Modelowanie powierzchniowe

 • Techniki tworzenia geometrii powierzchniowej
 • Złożone techniki tworzenia elementów powierzchniowych
 • Zaawansowane metody łączenia powierzchni
 • Wykorzystanie zestawu narzędzi grupy Sweep
 • Tworzenie oraz zasady wykorzystania funkcji Adaptive Sweep
 • Kontrola powierzchni na bazie elementów pomocniczych (Spine, Hold Curve, Area Law, Guides, Cutters, Relimitation)

Poprawa jakości powierzchni

 • Omówienie rodzajów ciągłości oraz energii sterującej na podstawie krzywej Beziera
 • Analizy ciągłości oraz krzywizny elementów
 • Wykorzystanie wygładzeń oraz techniki kontroli modelu
 • Techniki analizy modelu
 • Łączenie oraz naprawa powierzchni

Product Engineering Optimizer – CATIA V5

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do produktu
 • Prezentacja interfejsu użytkownika
 • Omówienie terminologii i metodologii

Optymalizacja

 • Formułowanie problemu optymalizacji
 • Proces rozwiązywania zagadnienia optymalizacji – typy algorytmów, definiowanie kryteriów
 • Analiza wyników optymalizacji
 • Przykłady wykorzystanie PEO

Szkolenie podstawowe – CATIA V5

Catia V5

 • Wprowadzenie
 • Cechy i możliwości wykorzystania oprogramowania
 • Omówienie interfejsu
 • Metody tworzenia nowego dokumentu
 • Omówienie ustawień systemu i ich dopasowanie do użytkownika
 • Przydatne skróty klawiaturowe

 

Sketcher

 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Narzędzia operacji – zaokrąglenia, fazowania
 • Metody rzutowania geometrii zewnętrznej
 • Opcje transformacji
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Definiowanie wiązań geometrycznych
 • Podstawowe metody analizy szkicu
 • Animacja szkicu

 

Part Design

 • Wprowadzenie do modelowania bryłowego – metody budowania geometrii
 • Omówienie struktury drzewa operacji
 • Podstawowe operacje budowania geometrii bryłowej
 • Operacje edycji bryły
 • Metody transformacji brył
 • Powielanie operacji w szyku
 • Budowa modelu z wykorzystaniem podstawowych operacji Boolowskich
 • Definiowanie elementów referencyjnych
 • Metody wizualizacji
 • Pomiary podstawowych parametrów bryły
 • Analiza gwintów i pochyleń
 • Podstawy parametryzacji modelu

 

Wireframe & Surface Design

 • Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego
 • Podstawowe techniki budowania geometrii krawędziowej
 • Podstawowe narzędzia tworzenia powierzchni
 • Operacje na powierzchniach – przycinanie, docinanie, zaokrąglenia
 • Wykorzystanie modelowania powierzchniowego do budowy modeli bryłowych (modelowanie hybrydowe)

 

Assembly Design

 • Metody budowania i zarządzania złożeniami
 • Manipulacja i pozycjonowanie komponentów
 • Definicja więzów
 • Analiza wiązań i stopni swobody
 • Podstawy analizy relacji przestrzennej – wykrywanie kolizji
 • Pomiary pomiędzy komponentami

 

Drafting

 • Metody tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D
 • Definiowanie tła – dodawanie ramki i tabeli rysunkowej
 • Dodawanie podstawowych widoków i rzutów do dokumentacji
 • Metody wymiarowania
 • Dodawanie tekstu i adnotacji rysunkowych
 • Zarządzanie widokami i arkuszami rysunkowymi

Functional Tolerancing and Annotations – CATIA V5

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do modułu FTA
 • Podstawowe założenia
 • Dodawanie adnotacji 3D do części

 

Tworzenie i zarządzanie adnotacjami

 • Zarządzanie pozycjami adnotacji
 • Tworzenie i zarządzanie płaszczyznami adnotacji oraz widoków
 • Adnotacje dla zestawu elementów
 • Wykorzystanie „doradcy” adnotacji
 • Zarządzanie geometrią połączoną z adnotacjami

Sheet Metal Design – CATIA V5

Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o modelowaniu części z blach
 • Wykorzystanie modułu Generative Sheet Metal Design
 • Definiowanie parametrów materiału

 

Modelowanie

 • Techniki definiowania ścian podstawowych
 • Narzędzia wspomagające proces gięcia
 • Techniki wykonywania kołnierzy
 • Definiowanie zaawansowanych kołnierzy z wykorzystaniem opcji User Flange
 • Operacje tłoczenia z wykorzystaniem różnych elementów wejściowych
 • Edycja narożników
 • Opcje transformacji
 • Tworzenie rozwinięć
 • Praca współbieżna na elemencie przed i po gięciu
 • Konwersja elementu bryłowego do elementu typu SheetMetal

Analizy wytrzymałościowe MES - CATIA V5

Podstawowe informacje o metodzie MES

 • Wprowadzenie do obliczeń  za pomocą metody elementów skończonych, przykłady zastosowania
 • Omówienie poszczególnych kroków analizy MES

 

Definiowanie modelu dyskretnego, zadawanie utwierdzeń i obciążeń

 • Metody tworzenia siatek  elementów skończonych przestrzennych
 • Analiza jakościowa elementów skończonych oraz sterowanie jej parametrami
 • Nadawanie właściwości fizycznych elementom skończonym
 • Wykorzystanie niestandardowych materiałów oraz tworzenie własnych bibliotek materiałów
 • Wykorzystanie siatek różnego typu w obrębie jednego modelu
 • Pre-Processing –narzucanie warunków brzegowych oraz obciążeń
 • Model Checker- analiza gotowości modelu do przeprowadzenia obliczeń
 • Techniki przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem różnych algorytmów
 • Analizy częstotliwościowe
 • Techniki modyfikacji siatki elementów skończonych
 • Parametryzacja siatki elementów skończonych (automatyczna zmiana wielkości elementów przy zmianie geometrii)
 • Przykłady wyznaczania reakcji w miejscach utwierdzenia
 • Wykorzystanie elementów typu Virtual Part
 • Przeprowadzenie analizy z automatyczną zmianą wielkości elementów skończonych
 • Tworzenie kilku przypadków obciążeń w zakresie jednej analizy
 • Analiza wyboczenia konstrukcji

 

Wyświetlanie wyników i ich analiza

 • Dodawanie widoków
 • Opcje widoków
 • Animacje wyników
 • Dodawanie sensorów lokalnych i globalnych

 

Analiza złożeń

 • Wprowadzenie do analiz złożeń z wykorzystaniem MES
 • Założenia oraz uproszczenia wykorzystane w analizie zestawów części
 • Rodzaje połączeń części
 • Definiowanie właściwości połączeń części
 • Analizy złączy spawanych
 • Optymalizacja konstrukcji przy wykorzystaniu modułu Product Engineering Optimizer na przykładzie ramy przestrzennej

 

Zaawansowane narzędzia pracy z siatkami

 • Zaawansowane narzędzia tworzenia siatek powierzchniowych
 • Zarządzanie wielkością siatki przez moduł Knowledgeware
 • Import oraz eksport siatki elementów skończonych

Ergonomics Design & Analysis – CATIA V5

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Rozpoczęcie pracy

 

Human Builder

 • Przygotowywanie scenerii
 • Definiowanie i edycja  manekinów
 • Manipulacja i ustalanie pozycji manekina
 • Definiowanie powiązań między manekinami i geometrią
 • Analiza pola widzenia i kolizji
 • Przygotowanie i przeprowadzanie symulacji ruchu manekina

 

Human Measurment Editor

 • Edycja płci i populacji, tworzenie manekinów niestandardowych
 • Zmiana danych antropometrycznych
 • Tworzenie katalogu manekinów

 

Human Posture Analysis

 • Ustalanie zakresu ruchów
 • Wyświetlanie wyników oceny postawy
 • Analiza postawy

 

Human Activity Analysis

 • Ocena ryzyka metodą RULA
 • Analiza ergonomii podnoszenia/opuszczania ciężarów
 • Analiza ergonomii pchania/ciągnięcia
 • Określanie zalecanych wartości masy przenoszonych ciężarów
 • Analiza biomechaniki

 

Reverse Engineering – CATIA V5

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Omówienie interfejsu i rozpoczęcie pracy

 

Digitized Shape Editor

 • Import chmury punktów
 • Operacje na chmurze punktów
 • Tworzenie oraz edycja siatki elementów
 • Skanowanie powierzchni oraz krzywych
 • Integracja chmur punktów
 • Generowanie przekroi, skanów oraz krzywych na siatce
 • Eksport chmury punktów

 

Quick Surface Reconstruction

 • Analiza krzywych
 • Tworzenie krzywych na podstawie skanów
 • Tworzenie szkiców na podstawie skanów
 • Tworzenie krzywych 3D
 • Docinanie krzywych nie mających punktów wspólnych w przestrzeni
 • Docinanie konturów
 • Tworzenie krzywych na siatce przestrzennej
 • Analizy odchyleń
 • Tworzenie sieci
 • Tworzenie powierzchni na podstawie sieci

 

Najbliższe szkolenia otwarte organizowane we Wrocławiu :

ZAKRES PODSTAWOWY: 

25-28.11.2019r.

 

MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE (GSD):

09-11.12.2019r.

  

PISANIE MAKR W CATIA V5:

17-18.02. 2020r.

(Od uczestników wymagamy podstawowej znajomości obsługi CATIA V5)

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefoniczny:

firmy: 71 358 04 10

osoby prywatne: 531 465 173

 

 1. Education Partner

©Copyright 2017 - CADSOL Design Polska Sp. z o.o. All rights reserved. Realizacja: 3motion