Rola Mechanical Designer jest dedykowana konstruktorom, którzy potrzebują szybkich i sprawdzonych narzędzi przeznaczonych przede wszystkim do projektowania mechanicznego, ale możliwe jest również modelowanie koncepcyjne oraz powierzchniowe.

Projektowanie części mechanicznych staje się intuicyjne oraz wydajne dzięki narzędziom, które upraszczają definicję typowych cech konstrukcyjnych i technologicznych. Praca na częściach o geometrii określonej przez stylistów jest możliwa dzięki dostępnym narzędziom powierzchniowym. Modelowanie funkcjonalne ułatwia projektowanie części plastikowych. Rola oferuje również modelowanie koncepcyjne, które oprócz znacznego skrócenia powstawania modeli bryłowych oraz blaszanych, bardzo upraszcza proces modyfikacji modeli nieparametrycznych. Dzięki intuicyjnemu tworzeniu połączeń kinematycznych pomiędzy komponentami, możliwa jest budowa oraz wizualizacja działania mechanizmów. Przygotowanie oraz wstawianie tzw. szablonów* odbywa się w bardzo intuicyjny sposób. Na podstawie gotowego modelu można wygenerować dokumentację techniczną lub przygotować model do druku 3D. Każdy produkt może zostać poddany analizie wagi na podstawie zadanego materiału lub masy.

*Szablony służą do wstawiania podobnych geometrycznie obiektów/cech modelu. Takim obiektem może być np. ucho montażowe. Podczas wstawiania takiego szablonu będziemy mogli określić wartości wybranych parametrów, takich jak np. wymiary ucha, średnica otworu pod śrubę montażową, liczba otworów itp.