Rola Mechanical & Shape Designer przeznaczona jest dla konstruktorów, którzy często pracują na geometrii pochodzącej od stylistów. Mogą to być części takie, jak elementy karoserii, obudowy oraz wszystkie, wobec których stawiane są bardzo wysokie wymagania wizualne, ale muszą również spełniać szeroki wachlarz wymagań technologicznych.

Rola Mechanical & Shape Designer w stosunku do Mechanical Designer, jest wzbogacona o zaawansowane narzędzia do analizy oraz naprawy powierzchni. Powierzchniowe modelowanie parametryczne rozbudowane jest o dodatkowe narzędzia. Rola pozwala na rozwijanie powierzchni oraz krzywych, rzutowanie krzywych na powierzchnie. Możliwe jest swobodne modelowanie powierzchniowe, czyli kształtowanie geometrii poprzez pociąganie za tzw. punkty kontrolne.