Reverse Shape Optimizer jest rozszerzeniem, które optymalizuje proces produkcyjny, uwzględniając skurcz materiału czy jego sprężystość.

Funkcjonalność ta pozwala zmodyfikować geometrię nominalną w taki sposób, aby błędy produkcyjne w stosunku do geometrii pożądanej były jak najmniejsze. Dostępne narzędzia pozwalają uwzględnić skurcz materiału czy jego sprężystość poprzez negatywną modyfikację kształtu na podstawie danych, które pochodzą z maszyny pomiarowej, skanera 3D lub systemów obliczeniowych. Tymi danymi są po prostu współrzędne punktów z wektorami translacji.