Rola przeznaczona dla konstruktorów, projektujących przede wszystkim elementy blaszane oraz struktury spawane. Zawiera również standardowe narzędzia do projektowania mechanicznego, powierzchniowego oraz koncepcyjnego.

Dzięki wbudowanym dedykowanym cechom modelowanie elementów blaszanych jest bardzo szybkie i proste. Dodawanie kołnierzy o różnym profilu, czy dowolnego typu przetłoczeń odbywa się przy asyście przejrzystego okna dialogowego, w którym wystarczy określić wybrane parametry. Zaprojektowany detal można rozwinąć na płaszczyźnie, co pozwoli określić zarys wycięcia na arkuszu blachy. Możliwe jest również rozpoznawanie elementów blaszanych na podstawie zaimportowanych modeli z formatów zewnętrznych, takich jak np. STP.

Zawarta funkcjonalność usprawnia również modelowanie połączeń spawanych. Konstruktor wybiera typ spoiny oraz jej parametry i umiejscowienie. Na tej podstawie system modyfikuje automatycznie geometrię w obszarze spoiny (np. ukosuje krawędzie w przypadku spoiny czołowej). Dzięki definicji spoin możliwe jest określenie zapotrzebowania na spoiwo.