DELMIA stanowi komplet rozwiązań umożliwiających szczegółowe planowanie, projektowanie, monitorowanie, kontrolowanie oraz optymalizację procesów produkcyjnych za pomocą zaawansowanych narzędzi symulacyjnych. Program pozwala na opracowanie wirtualnego środowiska produkcyjnego, co daje możliwość dokładnego zaplanowania procesu wytwarzania produktu, a także jego wizualizacji i symulacji. DELMIA oferuje rozwiązana dla różnych gałęzi przemysłu w tym przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budownictwa okrętowego oraz montażu i automatyzacji. Nadrzędnym celem wykorzystania wyrobów z grupy DELMIA jest zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw.