Rola Cutting Tool Technologist  umożliwia Technologom  importowanie narzędzi i komponentów w celu tworzenia katalogów zespołów narzędzi skrawających dla programistów NC.

Użytkownicy wybierają i pobierają zasoby bezpośrednio z witryn internetowych producentów narzędzi – opisujących frezy, uchwyty i rozszerzenia. Pliki te obejmują specyficzne dla materiałów atrybuty, parametry geometryczne i modele  3D. Są one importowane do platformy 3DEXPERIENCE w zgodnym międzynarodowym standardzie w formacie STEP / ISO13399T. Technolog  używa NTT do zdefiniowania zastosowania narzędzi w kategoriach części do wycięcia, tworzenia złożeń narzędzi. Tworzony jest  katalog zawierający zestawy narzędzi z plików produktów producentów, poprzez zapisanie ich  jako zasoby 3DEXPERIENCE PLM. Gdy wszystkie zasoby są połączone w trybie offline i łatwo dostępne, programowanie  NC staje się procesem bardziej wydajnym.  Technolog mając dostęp do katalogu zestawów narzędzi, ocenia działanie narzędzi na materiale części i tworzy program NC. Następnie generuje listę narzędzi dla narzędziowni i tworzy kod dla maszyny, który umożliwia operatorowi cięcie części. Cały proces jest zapisywany w 3DEXPERIENCE w celu ponownego użycia.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli NTT:

  • wdrożenie standardowych praktyk w zakresie używania narzędzi NTT pomaga firmom standaryzować powszechne praktyki w zakresie korzystania z narzędzi lub w całym przedsiębiorstwie
  • NTT umożliwia firmom skorzystanie ze standardu ISO13399 w zakresie reprezentacji i wymiany danych narzędzi skrawających w celu utworzenia geometrii narzędzia, automatycznie przypisując atrybuty cięcia, aby stały się użyteczne na platformie 3DEXPERIENCE. Zapewnia to dostępność prawidłowych danych narzędzia z przypisanymi parametrami cięcia.