Kompleksowe narzędzie odpowiedzialne za wykonywanie programów wiercenia NC oraz nitowania.  Jedną z najważniejszych cech jest możliwość dodawania informacji produkcyjnych klienta do elementów łączonych.

Oprócz elastyczne zarządzania elementami łączonymi oraz kontroli prostopadłości elementów łączonych, użytkownik ma stały wgląd z zestaw bieżących informacji o zasobach, programach NC oraz konfiguracji obrabiarek. Platforma 3DEXPERIENCE pozwala wykryć problemy z narzędziami już na wczesnym etapie procesu, eliminując wszelkie opóźnienia w produkcji.

Zobacz broszurę w PDF