Rola Plant Layout Designer zapewnia planistom produkcji i planistom obiektów zaawansowane, wydajne narzędzia do projektowania zasobów fabryki. PLA stwarza planistom realistyczne środowisko do definiowania i walidowania układów hal produkcyjnych, dostarczania ich do hali produkcyjnej i dzielenia się nimi z innymi zainteresowanymi stronami w celu wzbogacenia i weryfikacji planów procesów.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli PLA:

  • wstępna definicja typów zasobów, takich  jak przenośniki, roboty, urządzenia narzędziowe – mogą służyć do klasyfikowania i organizowania zasobów. Użytkownicy mogą utworzyć drzewo organizacji reprezentujące fabrykę, linię, stację roboczą lub inny typ zasobu, zlokalizować zasoby w katalogu 3DEXPERIENCE i skopiować je do drzewa organizacyjnego
  • PLA zawiera katalog zasobów parametrycznych – przenośników, pojemników na części, stołów, krzeseł i półek. Użytkownicy mogą wybrać zasób i edytować jego parametry za pomocą okna dialogowego. PLA generuje geometrię, a zasoby można następnie umieścić w układzie 3D
  • pomaga uniknąć kosztownych przeprojektowań układu, umożliwiając użytkownikom współpracę i udostępnianie układów 3D w całym przedsiębiorstwie w celu oceny i informacji zwrotnej, unikając kosztownych przeróbek.