Rola Robotics Arc Engineer zapewnia interaktywne środowisko 3D dla spawania łukowego. Wiele zmiennych, w tym konfiguracja złącza, konfiguracja robota i układ stanowiska roboczego są łączone, gdy zdefiniowana jest trajektoria spawania bezkolizyjnego.

Użytkownicy RAE mogą wykonywać badania wykonalności podczas tworzenia zoptymalizowanych symulacji. RAE zawiera obszerną bibliotekę robotów i kontrolerów dla wszystkich głównych producentów robotów przemysłowych. Te możliwości jednocześnie poprawiają jakość, obniżają koszty i maksymalizują wykorzystanie zasobów, utrzymując sprzęt produkcyjny w prawidłowym działaniu.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli RAE:

  • optymalizowanie pozycjonowania obrabianego przedmiotu – mechanizmy pozycjonowania przedstawiają przedmiot obrabiany robotowi spawalniczemu, celem uzyskania optymalnej spawalności. Tradycyjnie programowanie jest trudnym, czasochłonnym procesem ręcznym. RAE automatycznie oblicza optymalne wartości połączeń urządzenia do pozycjonowania przedmiotu obrabianego
  • optymalizowanie trajektorii –  automatyzacja procesu optymalizacji ruchu robota, dzięki obliczeniom standardowych parametrów ruchu, takich jak liczba obrotów, konfiguracja ramion, pozycje suwnicy i wartości linii wzdłuż trajektorii robota. RAE zapewnia również narzędzia do optymalizacji czasu cyklu i tworzenia ścieżki bez kolizji. Użytkownik może kopiować lub odzwierciedlać istniejące zadania robota
  • tworzenie, symulowanie i sprawdzanie zadań robotów w kontekście procesu produkcji – Inżynier robotyk może tworzyć i sprawdzać zadania robotów w różnych kontekstach produkcyjnych. W ten sposób można najlepiej zrozumieć, w jaki sposób zmienne ruchu wpłyną na definicję zadania. RAE zawiera również Realistic Robot Simulation I (RRS-I) dla zwiększenia trajektorii robota i dokładności czasu cyklu
  • równoczesne, współbieżne symulowanie pracy robotów – Inżynier robotyk może jednocześnie tworzyć i sprawdzać poszczególne zadania robotów w jednym miejscu roboczym,  na linii produkcyjnej lub w całej fabryce. Po zakończeniu pracy szczegóły zadania związanego z robotem stają się dostępne dla wszystkich zainteresowanych  i zostają włączone do procesu nadrzędnego.