Rola Robotics Engineer zapewnia interaktywne środowisko 3D, w którym inżynierowie symulacji mogą tworzyć, symulować i weryfikować cały obszar roboczy robota dla dowolnej branży.

Symulacja pracy robotów przemysłowych

Inżynierowie mogą pozycjonować zasoby, symulować roboty, tworzyć trajektorie robotów i kompletną sekwencję stanowiska roboczego. Mogą definiować, weryfikować i optymalizować roboty i konfiguracje przed dostawą do hali produkcyjnej. RTS zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania procesami, oprzyrządowaniem i symulacjami robotów. Rola umożliwia  przeprowadzenie studia wykonalności podczas tworzenia zoptymalizowanych symulacji bez zakłóceń. RTS zawiera obszerną bibliotekę robotów i kontrolerów dla wszystkich głównych producentów robotów przemysłowych. Te możliwości jednocześnie poprawiają jakość, obniżają koszty i maksymalizują wykorzystanie zasobów.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli RTS:

  •  wykorzystanie Realistic Robot Simulation I (RRS-I) do zwiększenia dokładności symulacji. RTS pozwala użytkownikom symulować zadania robota za pomocą oprogramowania do sterowania ruchem znajdującego się w rzeczywistym sterowniku robota. Zapewnia to niezwykle dokładną trajektorię ruchu i symulacje czasu cyklu. RRS-I służy do połączenia symulacji 3D z oprogramowaniem do kontroli ruchu dostawcy robota
  • szybkie i łatwe rozmieszczenie robota  – RTS oferuje narzędzia, które pozwalają użytkownikowi łatwo pozycjonować roboty w osiągalnej pozycji, biorąc pod uwagę wszystkie zadania robota. Narzędzia takie jak automatyczny układ robota, zasięg robota i obwiednia obszaru roboczego zapewniają użytkownikowi interaktywne doświadczenie, które pokazuje optymalne rozmieszczenie robotów
  • poprawa współpracy między inżynierami symulacji a projektantami produktów lub narzędzi
  • zwiększona produktywność  dla inżynierów symulacji – RTS daje inżynierom jasne zrozumienie środowiska warsztatowego i pracy do wykonania np. jeśli użytkownik kliknie na szew spawu lub trajektorię wyszukiwania, RTS przedstawia zestaw poleceń i modyfikacji trajektorii 3D. Aktualizacje trajektorii robotów jednym kliknięciem zapewniają, że symulacje są aktualne i odzwierciedlają najnowsze modyfikacje projektu produktu.