Rola Change Mangement wprowadza możliwość zarządzania zmianami, co oszczędza czas i pieniądze, umożliwiając firmom efektywne definiowanie, standaryzowanie i wykonywanie procesów zarządzania zmianami w wielu aspektach biznesowych. Metodologia procesu obejmuje pełen zakres zmian od koncepcji, planowania, projektowania i wytwarzania do dostarczenia i wydania produktu końcowego.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli CHG:

  • ujednolicenie procesu zmian w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa
  • stworzenie standardów i procedur zmian dla całego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie i synchronizacja scenariuszów  od zarządzania produktami do działań typu “praca w toku”, zachowując przy tym ścisłą kontrolę i identyfikowalność
  • wsparcie spójnego, opartego na systemach, wielodyscyplinarnego procesu zmiany
  • pewność, że dokonano pełnej oceny proponowanej zmiany, tak aby uniknąć kosztownych zmian, które nie mają ogólnych korzyści dla organizacji i firmy.