Pakiet specjalistycznych narzędzi do badania ergonomii, służących do tworzenia realistycznych manekinów. Główną ideą jest wykrywanie potencjalnych obrażeń związanych z pracą na wczesnym etapie procesu projektowania.

Można je umieścić w modelu 3D do oceny interakcji człowieka z produktem lub miejscem pracy. Całe ciało jak i wybrane segmenty postawy mogą być badane i oceniane w celu ergonomicznej analizy określonej pracy w kontekście projektu produktu lub miejsca pracy. Każdy manekin, w tym jego atrybuty i umiejętności, może być zapisany do użytku w przyszłych scenariuszach oceny.

Do głównych typów analizy zaliczamy:

  • Analiza ergonomiczna: widocznej przestrzeni wzroku, zasięgu, dostępnej przestrzeni oraz postawy
  • Analiza biomechaniczna
  • Analiza podnoszenia oraz opuszczania obiektów

Zobacz broszurę w PDF