Manufacturing BOM Manager to rola zapewniająca firmom kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produkcją, umożliwiające lepsze przeniesienie intencji projektowych na rozproszone zakłady produkcyjne. Po wdrożeniu wraz z Inżynierem Produktu, możliwy jest płynny przepływ globalnych procesów rozwoju produktu i procesów produkcyjnych.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli MBO:

  • centralne zarządzanie częściami wewnętrznymi i dostawczymi oraz ich wykorzystaniem produkcyjnym (zamienniki, substytuty)
  • umożliwienie Inżynierom Produktu i Produkcji pracy równoległej do wykrywania i korygowania problemów przed wydaniem
  • zmniejszenie przepaści komunikacyjnej między inżynierią i produkcją w stosunku do produkcji i przydzielonych projektów
  • uruchomienie raportów ze szczegółowymi danymi inżynieryjnymi i produkcyjnymi, preferencjami dostawców, różnicami EBOM i MBOM między zespołami
  • eliminacja błędów BOM, przy wykorzystaniu zautomatyzowanego procesu generowania MBOM z dostępnymi integracjami ERP
  • zachowanie zapisów zgodnych z historią  zarówno zainstalowanych, jak i odinstalowanych seryjnych pod-komponentów w strukturze fizycznej modułu końcowego
  • prowadzenie rejestru  wysyłanych produktów.