Zarządzanie projektami w oparciu o połączenie danych dotyczących rozwoju produktu z projektem, umożliwiając monitorowanie i ocenę w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności projektu.

Rola Project Team Member pozwala firmom skupić się na dążeniu do eliminacji opóźnień, upraszczając sposób informowania o stanie, ryzyku i problemach związanych z projektem. Zarządzanie projektem odbywa się “niewidocznie”, gdy użytkownicy realizują swoje działania związane z rozwojem produktu.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli DPI:

  • koordynacja zakresów, harmonogramów  i zasobów, celem dostarczenia projektu na czas i w ramach ograniczeń biznesowych
  • zarządzanie projektem “w sposób niewidoczny”, za pomocą zarządzania projektami opartego na dostarczanych produktach
  • ujawnianie  zagrożeń i zarządzania nimi w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym.