Ograniczenie awaryjności  produktów dzięki współtworzeniu ich z klientami  i opieraniu się na wymaganiach procesu rozwoju.

Rola Requirements Manager umożliwia organizacjom usprawnienie globalnego procesu zarządzania wymaganiami, przechwytując tzw. “głos klienta” i przekładając go na wymagania użytkowników definiujące nowe produkty. TRM zapewnia firmom centralne repozytorium potrzeb klientów jednocześnie spełniając  wymagania dotyczące produktów.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli TRM:

  • spełnienie standardów i regulacji, przy zachowaniu kontroli  zarządzania wymaganiami
  • poprawa jakości produktu i zadowolenia klienta dzięki nowym produktom zaprojektowanym i opracowanym tak, aby dokładnie odzwierciedlały „głos klienta”
  • redukcja kosztów  rozwoju i przeróbki, poprzez wypełnienie luki między wymaganiami, projektowaniem i uruchomieniem produktu
  • poprawa widoczności, komunikacji zespołowej i współpracy, z uwagi na to, że zespoły używają centralnego repozytorium i wspólnego narzędzia do zarządzania wymaganiami produktu
  • poprawa ogólnej identyfikowalności poprzez ewolucję wymagań.