Rola Mechanical Analyst wykorzystuje  zaawansowane techniki symulacji metodą elementów w celu zrozumienia i weryfikacji złożonych problemów inżynierskich.

Dzięki rozbudowanemu zestawowi narzędzi, rola Mechanical Analyst jest przystosowana do wykonywania analiz statycznych, dynamicznych i termicznych pojedynczych komponentów oraz skomplikowanych złożeń. Podstawowe cechy roli to:

  • Możliwość wykonywania w pełni dynamicznych symulacji tj. upadek, zgniatanie czy formowanie
  • Łatwe przełączanie między różnymi reprezentacjami symulacji bez potrzeby zmiany całego modelu
  • Wysoka wydajność wyświetlania wyników obliczeń, szczególnie dla bardzo dużych modeli
  • Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii symulacji Abaqus