Rola Stress Engineer pozwala wykonać badania symulacyjne niezbędne przy weryfikacji produktu na etapie jego projektowania w celu optymalizacji konstrukcji, ograniczenia czasu.

Zestaw dostępnych w roli funkcjonalności pozwala na wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych w warunkach obciążeń stałych, co umożliwia wstępną weryfikację produktu i ukierunkowanie późniejszych zmian konstrukcyjnych. Rola oferuje:

  • Liniowe i nieliniowe analizy statyczne, częstotliwościowe, wyboczenia, termiczne oraz sprzężone analizy termiczno-strukturalne
  • Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej
  • Automatyczne generowanie siatki elementów skończonych z możliwością adaptacji
  • Wykorzystanie najnowszej technologii symulacji Abaqus dla uzyskania możliwie dokładnych wyników