Rozszerzenie Structure Functional Analysis Engineer dedykowane jest użytkownikom roli Structural Analysis Engineer  w celu uzupełnienia jej funkcjonalności.

Narzędzia dostępne w rozszerzeniu SFA umożliwiają użytkownikowi łatwe generowanie modeli dyskretnych dla elementów utworzonych za pomocą aplikacji CATIA Structure Functional Design App, a następnie wykonanie analizy strukturalnej w celu wstępnej analizy projektu. Podczas generowania siatki uwzględniane są informacje zawarte w modelach funkcjonalnych, co pozwala wygenerować wysokiej jakości modele obliczeniowe zgodne ze standardami obowiązującymi w różnych branżach i dla różnych zastosowań takich jak statki, mosty czy budynki. Dzięki pełnej integracji ze środowiskiem symulacyjnym, jak i aplikacjami projektowymi platformy 3DEXPERIENCE, rola Structure Functional Analysis Engineer zapewnia ciągłość między procesem projektowania i symulacji.

Zastosowanie rozszerzenia Structure Functional Analysis Engineer daje szereg korzyści takich jak:

  • Automatyzacja modelowania dla wyrobów ze stali
  • Dostęp do modelowania i tworzenia siatek elementów skończonych 1D/2D/3D
  • Wykorzystanie scenariuszy dla analiz statycznych, częstotliwościowych, termicznych, wyboczeniowych i analizy modalnej
  • Automatyczne generowanie siatki, która może być wyeksportowana do formatów obsługiwanych przez programy Abaqus czy Nastran
  • Wizualizacja wyników w wysokiej rozdzielczości w celu ich dokładnej analizy i przejrzystej prezentacji
  • Import i eksport modeli i plików wynikowych z i do programu Nastran.