30-12-2021

Wielu ekspertów prognozuje, że rozszerzona rzeczywistość już w nieodległej przyszłości rewolucjonizuje światowy przemysł. Choć wydawać by się mogło, że działania wykonywane w komputerowo generowanym obrazie mające faktyczne przełożenie na pracę maszyn, a nawet całych linii produkcyjnych znajdujących się wiele kilometrów dalej, to motyw żywcem wyjęty z powieści sci-fi, okazuje się, że rozwiązania AR (Augmented Reality) mogą być niezwykle przydatne w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu świata rzeczywistego z wirtualnym możliwe jest np. przyspieszenie procesu pozyskiwania istotnych informacji na temat wydajności poszczególnych urządzeń, błyskawiczne stwierdzanie awarii czy znacznie efektywniejsze szkolenie pracowników.

Rozwiązania AR (Augmented Reality) w procesach produkcyjnych

Technologie wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość przydają się przy wykonywaniu szczególnie skomplikowanych działań, gdzie wymagana jest jednocześnie możliwie jak największa precyzja. Specjalne okulary AR pozwalają przykładowo zobaczyć instrukcje montażu produktu składającego się z setek elementów czy schemat połączeń elektrycznych bezpośrednio w polu widzenia.

Pracownik ma więc wszystkie potrzebne informacje zawsze pod ręką, nie musi odrywać się od pracy w poszukiwaniu dokumentów papierowych lub cyfrowych, a zintegrowane czujniki umożliwiają mu błyskawiczną weryfikację, czy którykolwiek z komponentów jest uszkodzony. Pozwala to zmniejszyć liczbę odrzutów, przyspieszyć proces produkcyjny i wyeliminować wiele błędów spowodowanych nieprawidłową kolejnością działań.

Augmented Reality – nowa jakość zdalnego zarządzania procesem produkcyjnym

Rozwiązania AR umożliwiają skuteczne monitorowanie i wprowadzanie zmian w pracy wielu urządzeń jednocześnie w całkowicie interaktywny sposób. W razie stwierdzenia usterki jednego z nich, nie trzeba wzywać serwisanta na miejsce – dzięki narzędziu opartemu na rozszerzonej rzeczywistości zobaczy on uszkodzony element oczyma pracownika zgłaszającego awarię i umieści w polu jego widzenia wszystkie wskazówki potrzebne do rozwiązania problemu.

To oczywiście tylko przykładowe zastosowania rozwiązań AR w procesach produkcyjnych. Choć nie są wdrażane jeszcze na szeroką skalę, korzyści z ich stosowania są tak duże, że w przyszłości trudno będzie sobie wyobrazić bez nich przemysł.