Zintegrowany System Zarządzania Jakością (wg ISO 9001:2015).

Zakres CADSOL DESIGN POLSKA Sp. z o.o.:

Projektowanie, sprzedaż, szkolenia i wdrożenia rozwiązań CAx/PLM dla obszarów inżynieryjnych i biznesowych oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.

 

Strategią CADSOL jest:

  • Oferowanie usług akceptowanych przez obecnych i przyszłych Klientów, spełniających ich potrzeby i oczekiwania, zgodnych z przepisami prawa i innymi istotnymi wymaganiami.
  • Ciągłe usprawnianie obsługi naszych Klientów.
  • Budowanie bliższej relacji z Klientami, poprzez przewyższenie ich oczekiwań w wyniku zastosowania innowatorskich rozwiązań i metod.
  • Utrzymywanie dobrych relacji z Klientami oraz wewnątrz organizacji pomiędzy pracownikami, opartych na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.
  • Doskonalenie wszystkich realizowanych procesów pod względem jakości i szybkości realizacji, przy jednoczesnym ciągłym skoncentrowaniu na optymalizacji kosztów i zapewnieniu stabilnego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług.
  • Posiadanie sprawnej i skutecznej organizacji, która sprosta wszystkim oczekiwaniom Klientów oraz pracowników, którzy poprzez edukację, szkolenia i motywację mogą zaspakajać swoje własne ambicje oraz realizować cele strategiczne.
  • Ciągłe doskonalenie jakości zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak i we wszelkich działaniach pracowników.

 

Deklaruję, w imieniu własnym, Zarządu, wszystkich pracowników i współpracowników zaangażowanie w prace nad spełnieniem wymagań Klientów, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego system zarządzania oraz przydzielenie niezbędnego wsparcia dla realizacji Polityki. Dołożę wszelkich starań, aby system zarządzania był rozumiany, akceptowany i realizowany przez wszystkich pracujących i współpracujących z reprezentowaną przeze mnie organizacją.

 

Zatwierdził:
CEO
Wrocław, 11.01.2021

ISO 9001:2015 (.pdf)