Simulia – projektowanie pod kątem realnych scenariuszy

Simulia to innowacyjne narzędzie oparte na technologii Abaqus, które symuluje zachowanie produktu w jego realnym środowisku. Oprogramowanie Simulia to nieodłączne wsparcie podczas oceny oraz analizy projektów. Dzięki symulacji inżynier ma możliwość wielokrotnego przetestowania produktu, biorąc pod uwagę realne zjawiska, które bezpośrednio na niego wpływają. W efekcie Simulia nie tylko redukuje wysokie koszty przygotowania prototypów, ale również wpływa na przyspieszenie procesu rozwoju nadzorowanego projektu.

Dokładna analiza i symulacja projektu bez większych kosztów

Analiza projektu jest kluczowym i nieodłącznym elementem pracy każdego inżyniera. Dzięki dogłębnej ocenie produktów oraz ich właściwości konstrukcyjnych takich, jak naprężenie, odkształcenie, częstotliwość czy temperatura w zmiennych warunkach, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko powstania usterek oraz ocenić wadliwość materiału, z którego produkt jest stworzony. Taką wiedzę dostarczy nam narzędzie Simulia, które ma zastosowanie w wielu branżach od kosmicznej, obronnej po automotive, budownictwo, energetykę i innych. Symulacje tworzone przy pomocy Simulia nie tylko skracają czas opracowania finalnego projektu, ale również obniżają koszty testów fizycznych i zmniejszają ryzyko związane z brakiem spełnienia wymogów certyfikacyjnych, które obowiązują m.in. w przestrzeni kosmicznej, obronnej czy morskiej. Oprogramowanie Simulia symuluje reakcję produktu na oddziaływanie cieczy, przepływ gazów czy oblicza wydajność cieplną produktu. Pozwala to na przewidywanie błędów produkcyjnych czy wad części oraz tworzyw sztucznych już na wczesnych etapach projektowania.