Enovia

Opis produktu

ENOVIA udostępnia użytkownikowi zestaw narzędzi umożliwiających sterowanie cyklem życia produktu, pozwala zaplanować swoją definicję sukcesu. Z szerokiego wachlarza zastosowań technicznych i biznesowych, ENOVIA umożliwia zainteresowanym stronom w całym przedsiębiorstwie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Dzięki platformie można zarządzać każdym procesem w przedsiębiorstwie od decyzji o tworzeniu nowego elementu, poprzez jego projektowanie, aż do wykonania gotowego elementu.  Każdy z użytkowników platformy posiada ściśle określony zakres odpowiedzialności oraz wpływ na produkt, dzięki czemu może w pełni skupić się na najważniejszych zadaniach i usprawnieniu obszarów za które jest odpowiedzialny.

 

Przeznaczenie

Narzędzia zaimplementowane w ENOVIA gwarantują pełną współpracę we wszystkich gałęziach firmy, ograniczając ilość informacji w bazie danych i przyspieszając podejmowanie kluczowych decyzji.