Program certyfikacji oferuje pracodawcom, użytkownikom oraz studentom weryfikację wiedzy oraz umiejętności. W naszych oddziałach umożliwiamy klientom sprawdzenie swojej wiedzy, której rezultatem może być certyfikat producenta oprogramowania honorowany na całym świecie. Aktualnie w ofercie producenta znajdują się trzy egzaminy:

  • CATIA Part Design
  • CATIA Assembly Design
  • CATIA Surface Design

Dla wszystkich zainteresowanych oferujemy kurs przygotowujący, w trakcie którego omawiamy szczegółowo zagadnienia sprawdzane podczas egzaminu. Zestaw zadań przerabianych podczas kursu wprowadza uczestników w metodologię , która pozwoli w łatwy sposób poradzić sobie z poleceniami podczas egzaminu.