Współczesne firmy oraz korporacje funkcjonują w otoczeniu biznesowym, które wymaga od nich dotrzymywania tempa innowacjom technologicznym. Można śmiało powiedzieć, że warunkiem konkurencyjności jest niezawodny i nieograniczony dostęp do informacji i zasobów organizacji, bezpieczeństwo danych, sprawna komunikacja i stała łączność. Delegacja zadań poza firmę pozwala przede wszystkim uzyskać wyższą efektywność i bezpieczeństwo rozwiązań przy zachowaniu wysokiej jakości końcowego produktu lub usługi.