CATIA – kurs stworzony z myślą o inżynierach

CATIA to program znajdujący szerokie zastosowanie w wielu wymagających gałęziach przemysłu, m.in. lotnictwie oraz motoryzacji – uchodzi za doskonałe wsparcie procesu projektowego w codziennej pracy inżynierów. Wspomaga rozwój produktu na wszystkich etapach, od wstępnej koncepcji do opracowania technicznej dokumentacji. Szkolenia CATIA stworzone zostały z myślą o osobach i firmach chcących zadbać o efektywność oraz wydajność swojej pracy z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby naszych klientów oferujemy szkolenia CATIA zarówno dla osób chcących spełnić się w roli inżynierów, jak i posiadających już doświadczenie konstruktorów, gotowych podnieść swoje umiejętności. W naszym katalogu szkoleń posiadamy m.in. szkolenia podstawowe CATIA V5, dla osób, które zaczynają swoją przygodę z oprogramowaniem, jak również szkolenia zaawansowane.

Szkolenia CATIA – jakie wybrać?

Szkolenie podstawowe CATIA V5 skierowane jest do osób, które nie miały dotychczas styczności z tego typu oprogramowaniem bądź posiadają niewielkie doświadczenie w projektowaniu 3D. Podczas szkolenia zdobędą one wiedzę z zagadnień modelowania bryłowego, powierzchniowego, złożeń, ale też parametryzacji czy tworzenia dokumentacji płaskiej. Każdy kursant po zakończonym szkoleniu otrzymuje oficjalny certyfikat ze znajomości danego zagadnienia oraz oprogramowania CATIA.

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy kursy zaawansowane, które są okazją do nabycia wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • zastosowania metody elementów skończonych pojedynczych części oraz złożeń, projektowania i tworzenia własnych narzędzi automatyzujących pracę i zwiększających wydajność,
 • tworzenia elementów referencyjnych, poprzez tworzenie złożonych powierzchni, aż po zaawansowane analizy i techniki naprawy modeli powierzchniowych,
 • tworzenia dokumentacji części i złożeń na modelu 3D za pomocą nadawania anotacji, wymiarów i tolerancji,
 • tworzenia powierzchni na podstawie inżynierii odwrotnej od importu,
 • tworzenia modelu manekina po analizę postaw, ruchów i biomechaniki,
 • optymalizacji parametrycznej.

Nasze podejście zapewnia maksymalne skrócenie czasu wdrożenia uczących się do zaplanowanych zadań. Wraz z ofertą standardowych kursów proponujemy:

 • opracowanie metodologii pracy oraz technik wykorzystania systemu, usprawniających realizację zadań technicznych, 
 • warsztaty technologiczne, których głównym celem jest przekazanie wiedzy praktycznej, wartościowej niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania.

Chcesz lepiej poznać oprogramowanie CATIA? Nasz kurs pozwoli Ci nabyć umiejętności niezbędne w procesie produkcji wspomaganej komputerowo. Pobierz Katalog szkoleń i sprawdź nasze kursy, które pozwalają na pogłębienie oraz doszlifowanie wiedzy z oprogramowania CAD/CAM.

Catia – tutorial

Szkolenie CAD, przeznaczone zarówno dla osób, które nie miały wcześniej styczności z programem, jak i takich, które mają niewielkie doświadczenie. Obejmuje podstawowe i średnio-zaawansowane zagadnienia z modelowania bryłowego, powierzchniowego, złożeń, parametryzacji i tworzenia dokumentacji płaskiej.

 

Zakres:

Infrastructure

 • Wprowadzenie
 • Cechy i możliwości wykorzystania oprogramowania
 • Omówienie interfejsu
 • Metody tworzenia nowego dokumentu
 • Omówienie ustawień systemu i ich dopasowanie do użytkownika
 • Przydatne skróty klawiszowe

Sketcher

 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Narzędzia operacji – zaokrąglenia, fazowania
 • Metody rzutowania geometrii zewnętrznej
 • Opcje transformacji
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Definiowanie wiązań geometrycznych
 • Podstawowe metody analizy szkicu
 • Animacja szkicu

Part Design

 • Wprowadzenie do modelowania bryłowego – metody budowania geometrii
 • Omówienie struktury drzewa operacji
 • Podstawowe operacje budowania geometrii bryłowej
 • Operacje edycji bryły
 • Metody transformacji brył
 • Powielanie operacji w szyku
 • Budowa modelu z wykorzystaniem podstawowych operacji Boolowskich
 • Definiowanie elementów referencyjnych
 • Metody wizualizacji
 • Pomiary podstawowych parametrów bryły
 • Analiza gwintów i pochyleń
 • Podstawy parametryzacji modelu

Wireframe & Surface Design

 • Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego
 • Podstawowe techniki budowania geometrii krawędziowej
 • Podstawowe narzędzia tworzenia powierzchni
 • Operacje na powierzchniach – przycinanie, docinanie, zaokrąglenia
 • Wykorzystanie modelowania powierzchniowego do budowy modeli bryłowych (modelowanie hybrydowe)

Assembly Design

 • Metody budowania i zarządzania złożeniami
 • Manipulacja i pozycjonowanie komponentów
 • Definicja więzów
 • Analiza wiązań i stopni swobody
 • Podstawy analizy relacji przestrzennej – wykrywanie kolizji
 • Pomiary pomiędzy komponentami

Drafting

 • Metody tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D
 • Definiowanie tła – dodawanie ramki i tabeli rysunkowej
 • Dodawanie podstawowych widoków i rzutów do dokumentacji
 • Metody wymiarowania
 • Dodawanie tekstu i adnotacji rysunkowych
 • Zarządzanie widokami i arkuszami rysunkowymi

 

Czas trwania: 4 dni (28h)

Szkolenie CAD dla użytkowników dobrze znających podstawy i chcących rozwijać swoje umiejętności do poziomu zaawansowanego w zakresie modelowania bryłowego, powierzchniowego, pracy ze złożeniami, tworzenia dokumentacji płaskiej, parametryzacji i tworzenia szablonów projektowych.

 

Zakres:

Infrastructure

 • Zarządzanie ustawieniami platformy V5
 • Zmienne środowiskowe
 • Praca w trybie Administratora
 • Techniki przyspieszenia pracy systemu
 • Zaawansowane opcje ustawienia systemu i personalizacji

Sketcher

 • Wykorzystanie funkcji z Grupy Output
 • Złożone techniki wymiarowania oraz tworzenia geometrii
 • Typy oraz wykorzystanie szkiców pozycjonowanych
 • Zaawansowane metody analizy szkicu

Part Design

 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji do budowy modeli bryłowych
 • Analiza technologicznych pochyleń ścianek – Draft Analysis
 • Zaawansowane metody kopiowania modeli
 • Parametryzacja, tworzenie tablic projektowych i bibliotek elementów
 • Budowa modeli startowych oraz zarządzanie układem współrzędnych
 • Zaawansowane operacje Boolowskie
 • Tworzenie adnotacji
 • Wykorzystanie narzędzi CATDUA
 • Tworzenie oraz implementacja narzędzia PowerCopy

Generative Shape Design

 • Zarządzanie strukturą elementów referencyjnych
 • Złożone krzywe geometryczne
 • Techniki tworzenia geometrii powierzchniowej
 • Wykorzystanie wygładzeń oraz techniki kontroli modelu
 • Złożone techniki tworzenia elementów powierzchniowych
 • Modyfikacje powierzchni
 • Analizy ciągłości oraz krzywizny elementów
 • Techniki analizy i naprawy modelu

Assembly Design

 • Zarządzanie strukturą produktu
 • Zarządzanie linkami
 • Budowa złożeń w oparciu o strukturę szkieletową
 • Tworzenie i zarzadzanie strukturą części asocjatywnych
 • Wykorzystanie elastycznych złożeń
 • Zarządzanie statusem wizualizacji oraz aktywacji komponentów
 • Tworzenie adnotacji
 • Wykorzystanie oraz zarządzanie scenami
 • Narzędzia grupy Band Analysis

Drafting

 • Optymalizacja wykorzystania interfejsu
 • Zaawansowane opcje dla narzędzi wymiarowania
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji tworzenia widoków
 • Tworzenie rzutów, wyrwań, przerwań, kładów
 • Tworzenie dokumentacji dla dużych złożeń
 • Wykorzystanie scen (Enhanced scene) w module Drafting
 • Generowanie tabel otworów i współrzędnych punktów
 • Generowanie i zarządzanie zestawieniem materiałowym BOM
 • Zarządzanie właściwościami obiektów (arkusze, rzuty, widoki)
 • Zarządzanie standardami

 

Czas trwania: 5 dni (35h)

Szkolenie wprowadzające do platformy 3DEXPERIENCE, pokazujące jak poruszać się po platformie, wyszukiwać dane, zarządzać profilem użytkownika oraz współpracować z innymi osobami na platformie.

 

Zakres:

 • Wprowadzenie do scenariusza kursu
 • Prezentacja platformy 3DEXPERIENCE
 • Połączenie ze społecznością platformy
 • Przeglądanie i wyszukiwanie danych
 • Praca z Listami Materiałowymi

 

Czas trwania 0,5 dnia (4h)

Zaawansowane szkolenie z modelowania powierzchniowego obejmujące swym zakresem zagadnienia od podstaw tworzenia elementów referencyjnych, poprzez tworzenie złożonych powierzchni, aż po zaawansowane analizy i techniki naprawy modeli powierzchniowych.

 

Zakres:

 • Zarządzanie strukturą elementów referencyjnych
 • Techniki tworzenia geometrii prętowej
 • Techniki tworzenia geometrii powierzchniowej
 • Wykorzystanie grupy Ordered Geometrical Set
 • Złożone krzywe geometryczne
 • Analizy ciągłości oraz krzywizny elementów
 • Omówienie rodzajów ciągłości oraz energii sterującej na podstawie krzywej Beziera
 • Złożone techniki tworzenia elementów powierzchniowych
 • Kontrola powierzchni na bazie elementów pomocniczych (Spine, Hold Curve, Area Law, Guides, Cutters, Relimitation)
 • Tworzenie oraz zasady wykorzystania funkcji Adaptive Sweep
 • Wykorzystanie wygładzeń oraz techniki kontrolo modelu
 • Techniki analizy modelu
 • Łączenie oraz naprawa powierzchni

 

Czas trwania: 3 dni (21h)

Szkolenie, w ramach którego uczestnicy poznają od podstaw wszystkie etapy obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych pojedynczych części oraz złożeń.

 

Zakres:

Podstawowe informacje o metodzie MES

 • Wprowadzenie do obliczeń za pomocą metody elementów skończonych, przykłady zastosowania
 • Omówienie poszczególnych kroków analizy MES

Definiowanie modelu dyskretnego, zadawanie utwierdzeń i obciążeń

 • Metody tworzenia siatek elementów skończonych przestrzennych
 • Analiza jakościowa elementów skończonych oraz sterowanie jej parametrami
 • Nadawanie właściwości fizycznych elementom skończonym
 • Wykorzystanie niestandardowych materiałów oraz tworzenie własnych bibliotek materiałów
 • Wykorzystanie siatek różnego typu w obrębie jednego modelu
 • Pre-Processing –narzucanie warunków brzegowych oraz obciążeń
 • Model Checker- analiza gotowości modelu do przeprowadzenia obliczeń
 • Techniki przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem różnych algorytmów
 • Analizy częstotliwościowe
 • Techniki modyfikacji siatki elementów skończonych
 • Parametryzacja siatki elementów skończonych (automatyczna zmiana wielkości elementów przy zmianie geometrii)
 • Przykłady wyznaczania reakcji w miejscach utwierdzenia
 • Wykorzystanie elementów typu Virtual Part
 • Przeprowadzenie analizy z automatyczną zmianą wielkości elementów skończonych
 • Tworzenie kilku przypadków obciążeń w zakresie jednej analizy
 • Analiza wyboczenia konstrukcji

Wyświetlanie wyników i ich analiza

 • Dodawanie widoków
 • Opcje widoków
 • Animacje wyników
 • Dodawanie sensorów lokalnych i globalnych

Analiza złożeń

 • Wprowadzenie do analiz złożeń z wykorzystaniem MES
 • Założenia oraz uproszczenia wykorzystane w analizie zestawów części
 • Rodzaje połączeń części
 • Definiowanie właściwości połączeń części
 • Analizy złączy spawanych
 • Optymalizacja konstrukcji przy wykorzystaniu modułu Product Engineering Optimizer na przykładzie ramy przestrzennej

 

Czas trwania: 3 dni (21h)

Szkolenie z pisania makr pod CATIA V5, dzięki którym użytkownicy są w stanie stworzyć własne narzędzia automatyzujące ich pracę i zwiększając wydajność.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do tworzenia makr w systemie CATIA V5
 • Opis środowisk i języków programowania

Tworzenie makr

 • Nagrywanie i uruchamianie makr parametrycznych
 • Elementy języków VB/VBScript/CATScript
 • Obiekty podstawowe CATIA V5 Automation – właściwości i metody
 • CATIA V5 Automation – operacje we/wy
 • CATIA V5 Automation – Part Design
 • CATIA V5 Automation – Assembly Design
 • CATIA V5 Automation – Drafting
 • Zarządzanie bibliotekami i plikami makr
 • Dokumentacja

 

Czas trwania: 2 dni (14h)

Szkolenie z modelowania elementów blaszanych.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o modelowaniu części z blach
 • Wykorzystanie modułu Generative Sheetmetal Design
 • Definiowanie parametrów materiału

Modelowanie

 • Techniki definiowania ścian podstawowych
 • Narzędzia wspomagające proces gięcia
 • Techniki wykonywania kołnierzy
 • Definiowanie zaawansowanych kołnierzy z wykorzystaniem opcji User Flange
 • Operacje tłoczenia z wykorzystaniem różnych elementów wejściowych
 • Edycja narożników
 • Opcje transformacji
 • Tworzenie rozwinięć
 • Praca współbieżna na elemencie przed i po gięciu
 • Konwersja elementu bryłowego do elementu typu Sheetmetal

 

Czas trwania: 1 dzień (7h)

Szkolenie uczące tworzenia dokumentacji części i złożeń na modelu 3D poprzez nadawanie adnotacji, wymiarów i tolerancji.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do modułu FTA
 • Podstawowe założenia
 • Dodawanie adnotacji 3D do części

Tworzenie i zarządzanie adnotacjami

 • Zarządzanie pozycjami adnotacji
 • Tworzenie i zarządzanie płaszczyznami adnotacji oraz widoków
 • Adnotacje dla zestawu elementów
 • Wykorzystanie „doradcy” adnotacji
 • Zarządzanie geometrią połączoną z adnotacjami

 

Czas trwania 1 dzień (7h)

Szkolenie obejmujące zagadnienia z inżynierii odwrotnej od importu i pracy z chmurą punktów, aż po tworzenie powierzchni na jej podstawie.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Omówienie interfejsu i rozpoczęcie pracy

Digitized Shape Editor

 • Import chmury punktów
 • Operacje na chmurze punktów
 • Tworzenie oraz edycja siatki elementów
 • Skanowanie powierzchni oraz krzywych
 • Integracja chmur punktów
 • Generowanie przekroi, skanów oraz krzywych na siatce
 • Eksport chmury punktów

Quick Surface Reconstruction

 • Analiza krzywych
 • Tworzenie krzywych na podstawie skanów
 • Tworzenie szkiców na podstawie skanów
 • Tworzenie krzywych 3D
 • Docinanie krzywych nie mających punktów wspólnych w przestrzeni
 • Docinanie konturów
 • Tworzenie krzywych na siatce przestrzennej
 • Analizy odchyleń
 • Tworzenie sieci
 • Tworzenie powierzchni na podstawie sieci

 

Czas trwania: 1 dzień (7h)

Szkolenie z modułów do analiz ergonomicznych od tworzenia modelu manekina, po analizę postawy, ruchów i biomechaniki.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Wykorzystanie i możliwości programu
 • Rozpoczęcie pracy

Human Builder

 • Przygotowywanie scenerii
 • Definiowanie i edycja manekinów
 • Manipulacja i ustalanie pozycji manekina
 • Definiowanie powiązań między manekinami i geometrią
 • Analiza pola widzenia i kolizji
 • Przygotowanie i przeprowadzanie symulacji ruchu manekina

 Human Measurment Editor

 • Edycja płci i populacji, tworzenie manekinów niestandardowych
 • Zmiana danych antropometrycznych
 • Tworzenie katalogu manekinów

Human Posture Analysis

 • Ustalanie zakresu ruchów
 • Wyświetlanie wyników oceny postawy
 • Analiza postawy

Human Activity Analysis

 • Ocena ryzyka metodą RULA
 • Analiza ergonomii podnoszenia/opuszczania ciężarów
 • Analiza ergonomii pchania/ciągnięcia
 • Określanie zalecanych wartości masy przenoszonych ciężarów
 • Analiza biomechaniki

 

Czas trwania: 2 dni (14h)

Szkolenie z optymalizacji parametrycznej w CATIA V5.

 

Zakres:

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do produktu
 • Prezentacja interfejsu użytkownika
 • Omówienie terminologii i metodologii

Optymalizacja

 • Formułowanie problemu optymalizacji
 • Proces rozwiązywania zagadnienia optymalizacji – typy algorytmów, definiowanie kryteriów
 • Analiza wyników optymalizacji
 • Przykłady wykorzystanie PEO

 

Czas trwania: 1 dzień (7h)

Powyższe propozycje to tylko część naszej oferty, a większość prowadzonych przez nas szkoleń ma indywidualnie konsultowany i dobierany zakres. Posiadając duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, cechuje nas wysoka elastyczność w tworzeniu programu szkolenia. Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym pod adresem: sales@cadsol.pl  lub z Państwa indywidualnym opiekunem.

    POBIERZ KATALOG SZKOLEŃ

  (w razie problemów, prosimy o kontakt: biuro@cadsol.pl)

  Najbliższe szkolenia otwarte organizowane we Wrocławiu :

  ZAKRES PODSTAWOWY:

   

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: biuro@cadsol.pl 

  lub telefoniczny:

   firmy: 71 358 04 10

  osoby prywatne: 531 465 173

   

  Dassault Systèmes Certified Education Partner 2022

  Dassault Systèmes Authorized Certification Center